امتیاز شما :
امتیاز :

دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ۱۹:۴۷

دانستني هاي مهم روز

رابطه استرس و سرماخوردگی

یک مطالعه جدید نشان می دهد تعداد دفعاتی که شما درزمستان سرما می خورید و یا اینکه موفق می شوید زمستان را بدون سرما خوردگی سپری کنید به میزان قرار گرفتن شما در معرض عوامل استرس زا بستگی دارد.
✅چرا برخی افراد بیش از سایرین سرما می خورند؟
✅یک مطالعه جدید نشان می دهد تعداد دفعاتی که شما درزمستان سرما می خورید و یا اینکه موفق می شوید زمستان را بدون سرما خوردگی سپری کنید به میزان قرار گرفتن شما در معرض عوامل استرس زا بستگی دارد.


✅ در این تحقیق دو مکانیسم دفاعی که سلولها در راه هوایی فرد برای محافظت از او در مقابل تهدیدات مورد استفاده قرار می دهند، مورد توجه قرار گرفته است: یکی از آنها از ویروس هایی مانند ویروسهای موجود در سرما و دیگری از تشدید استرس در فرد محافظت می کند. این نوع سلول ممکن است به وسیله ویروس ها و سایر تحریک کننده ها مانند دود سیگار یا گرده آسیب ببیند.

✅بین این دو مکانیسم دفاعی، مناقشه وجود دارد: بدن حفاظت بیشتری نسبت به آسیب های استرس زا دارد و این به معنی حفاظت کمتر از مهاجمان ویروسی که عامل اصلی سرماخوردگی هستند می باشد.

✅اگر در یک زمان فقط یک استرس وجود داشته باشد راه هوایی بسیار خوب می تواند آنرا مهار کند، اما زمانی که دو تنش متفاوت وجود داشته باشد،حساسیت راه های هوایی به عفونت کمتر می شود.

✅محققان دریافتند که سلولهای هوایی دارای واکنش دفاعی قویتری نسبت به ویروس ها هستند، در حالیکه سلولهای ریه دارای واکنش دفاع قویتری نسبت به استرس ها هستند.
آزمایش های بعدی نشان می دهند که در واقع بین این دو مکانیسم دفاعی بدن رابطه جایگزینی وجود دارد. به عنوان مثال، هنگامی که محققان سلول های بینی را به دود سیگار تحریک می کنند تا پاسخ استرس را تحریک کنند، سلول ها به ویروس حساس تر می شوند. در واقع آنها دود سیگار را نگه می دارند و در ادامه نمی توانند با ویروس هم مبارزه کنند و ویروس قویتر می شود. منبع :سلامت نیوز


کلمات کلیدی : سرماخوردگي-استرس

نسخه چاپی
حامیان مجله