پسندیدم : ۹۸

پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ۲۳:۲۷

دانستني هاي مهم روز

حمله قلبی احتمال سکته مغزی را افزایش می دهد
✅ نتایج مطالعات محققان ویل کرنل در نیویورک نشان می دهد حمله قلبی به ویژه در سه ماه اول پس از وقوع، احتمال بروز سکته مغزی را افزایش می دهد.

✅مطالعات قبلی نشان داد که حمله قلبی تا یک ماه پس از وقوع آن، یکی از عوامل خطر بروز سکته مغزی محسوب می شود، در صورتی که مطالعات جدید نشان می دهد این خطر حداقل تا سه ماه وجود دارد و این افراد باید در تمام این مدت تحت نظارت دقیق پزشک باشند.
✅علت دقیق افزایش احتمال سکته مغزی پس از حمله قلبی هنوز به درستی مشخص نیست؛ ولی محققان احتمال می دهند آسیب بافت قلب بر اثر حمله قلبی می تواند منجر به بروز لخته و سکته مغزی شود.
بر اساس یافته های به دست آمده، محققان استفاده از داروهای ضد انعقادی را پس از حمله قلبی برای جلوگیری از ایجاد لخته و بروز سکته مغزی ضروری می دانند.
✅سکته مغزی به دلیل وقفه ای کوچک در جریان خون مغز یا انسداد رگ ها بوجود می آید. در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود می شود و بخشی از بافت مغز آسیب می بیند.
✅فشار خون، استعمال دخانیات، چاقی و عدم فعالیت بدنی از جمله مهمترین دلایل سکته مغزی محسوب می شوند. منبع :ایرنا


کلمات کلیدی : سكته قلبي-سكته مغزي

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله