• تعرفه‌های خدمات سلولی مستلزم بازنگری است

  دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: با توجه به سرعت گسترش فناوری سلول‌های بنیادی، بازنگری در تعرفه‌های خدمات سلولی ضروری است .

  شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶
 • انحصار در پزشکی چگونه "حقوق مردم" را پایمال کرده است؟

  پزشکان با کنترل ورودی‌ها و پایین نگه داشتن تعداد پزشکان در کشور باعث ایجاد انحصار در نظام سلامت، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی، قیمت بالا، صف طولانی انتظار برای دریافت خدمات، رفتار نامناسب برخی پزشکان با بیماران، زیرمیزی و ... شده‌اند

  شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲
 • لزوم افزایش مالیات بر سیگار / ضرورت اخذ مالیات از توتون قلیان سیگار

  دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به جامع مبارزه و کنترل دخانیات در کشور مصوب سال 85، گفت: جهت الزام در اجرای تمامی بندهای این قانون، باید طوفان فکری و اطلاع رسانی میان مسئولان مربوطه، مردم و از جمله سازمان امور مالیاتی به راه افتد تا بدین وسیله شهروند مطالبه‌گر، مسئولان را ملزم به اجرای تمامی بندهای قانون کرده و خود نیز در کاهش مصرف انواع محصولات دخانی با سیاستگذاران همراه باشد.

  شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱
 • نحوه تعیین مالیات و وضعیت معافیت‌های مالیاتی جامعه پزشکی

  معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: افراد حقیقی که تا پایان خرداد ماه اظهارنامه‌هایشان را اعلام کردند و افراد حقوقی هم تا پایان تیر ماه اظهارنامه‌هایشان را ارائه داده‌اند که جامعه پزشکی را هم شامل می‌شود.

  شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۵۱
v Next1261251247654321صفحه 1 از 126 (1260)
حامیان مجله