سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۹۷ ۱۵:۱۵

تازه های بیماری های چشم پزشکی

درمان آب سیاه با ایمپلنت آهنربایی

پژوهشگران آمریکایی یک دستگاه ایمپلنت چشمی ساختهاند که با کاهش فشار در چشم سبب درمان بیماری "آب سیاه" میشود.پژوهشگران آمریکایی یک دستگاه ایمپلنت چشمی ساختهاند که با کاهش فشار در چشم سبب درمان بیماری "آب سیاه" میشود.
 "
آب سیاه" یا "گلوکوم" اصطلاحی برای توصیف گروهی از اختلالات چشمی است که با علتهای متفاوت ولی اثری بالینی و مشترک بر روی چشم و عصب بینایی و وابسته به فشار داخل چشمی ایجاد میشوند.
این مشکل میتواند به بینایی چشم آسیب برساند که غیر قابل برگشت بوده و در صورت عدم معالجه سبب کوری میشود.
به زبانی ساده میتوان گفت علت آن افزایش شدید فشار زلالیه یا همان مایع درون چشم است.
امروزه تعداد زیادی ایمپلنت چشمی وجود دارد که با کم کردن مایعات، فشار داخل چشم را کاهش میدهند.
محققان دانشگاه پردو اظهار کردند که نیمی از این ایمپلنتها پس ازپنج سال از کار میافتند که علت آن هم میکروارگانیسمهایی هستند که در این دستگاهها رشد کرده و کانالهای "درن" مایعات را مسدود میکنند.
"
درن"(Drain) وسیلهای متنوع جهت تخلیه ترشحات در انواع جراحیها است.
حال محققان دانشگاه "پردو"(Purdue) آمریکا ایمپلنت جدید چشمی تولید کردهاند که موجب کاهش فشار در این بیماری میشود.
این ایمپلنت دارای لولههای "درن" است که دارای "عملگرهای هیدرولیک" کوچک آهنربایی هستند که از فلز نیکل ساخته شدهاند و در زمان قرار گرفتن در معرض یک میدان مغناطیسی به لرزش درمیآیند.
این ارتعاشات سبب میشوند مایعاتی که در لوله وجود دارند به حالت روان و سیال درآیند.
سرپرست این تحقیق اظهار کرد، ما میتوانیم در هر زمان خواستیم به بدن میدان مغناطیسی وارد کنیم، بنابراین لولههای این ایمپلنت هیچگاه مسدود نمیشوند.
دستگاه ایمپلنت ساخت ما راهی ایمن، موثر و قابل اطمینان برای درمان "گلوکوم" است.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به  نشریه تازه های تندرستی می باشد.