چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۱۶

تازه های پزشکی

ایمونوتراپی موثرتر از شیمی درمانی

محققان با انجام آزمایشات بالینی در ۹۷ مرکز پزشکی واقع در ۲۰ کشور مختلف دریافتند درمان بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن که در برابر شیمی درمانی مقاومند، با استفاده از ایمونوتراپی بسیار موثرتر و با عوارض جانبی کمتر است.


تهران – ایرنا

در این مطالعه برای درمان سرطان سر و گردن از داروی pembrolizumab استفاده شد و نتایج نشان داد این روش بسیار موثرتر و با عوارض جانبی کمتر از داروهای متداول شیمی درمانی انجام می شود.
در این آزمایشات مشخص شد بیمارانی که داروی pembrolizumab را دریافت می کنند در مقایسه با بیمارانی که داروهای متداول شیمی درمانی را دریافت می کنند واکنش بهتری دارند و این واکنش به مدت یک سال و نیم باقی می ماند
همچنین متوسط بقای بیمارانی که با داروی pembrolizumab تحت درمان قرار می گیرند در طول یک سال پس از مصرف داروها در مقایسه با سایرین بالاتر است
ایمونوتراپی یک روش درمانی است که با تحریک یا سرکوب پاسخ سیستم ایمنی عمل می کند و داروی pembrolizumab نیز دقیقا همین عملکرد را دارد.
در واقع داروی pembrolizumab نوعی آنتی بادی است که تعاملات غیرعادی بین مولکول های PD-۱ سلول های ایمنی و مولکول های PS-L۱ سلول های سرطانی را مسدود کرده و امکان فعالیت و تهاجم سلول های ایمنی به سلول های سرطانی را فراهم می کند
در این تحقیقات در یک بازه زمانی ۱۷ ماهه ۲۴۷ بیمار به طور تصادفی انتخاب شدند و داروی pembrolizumab را دریافت کردند و ۲۴۸ بیمار دیگر که به طور تصادفی انتخاب شدند، یکی از سه داروی استاندارد شیمی درمانی را مصرف کردند
متوسط بقای بیمارانی که از pembrolizumab استفاده کردند ۸.۴ ماه و متوسط بقای گروه دیگر ۶.۹ ماه بود
همچنین متوسط دوره واکنش در گروهی که pembrolizumab را مصرف کردند، ۱۸.۴ ماه و در گروه دوم ۵ ماه بود.
۱۲
ماه پس از آغاز آزمایشات ۳۷ درصد از بیمارانی که pembrolizumab را دریافت کردند، به حیات خود ادامه دادند در حالی که تنها ۲۶.۵ درصد از گروه دوم زنده ماندند

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به  نشریه تازه های تندرستی می باشد.