شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳:۰۱

تازه های سلول های بنیادی

بازسازی کبد و قلب در ایران

جمعی از پژوهشگران ایرانی توانستند با استفاده از فناوری سلول‌های بنیادی، سلول‌های دودمان کبدی و قلبی - عروقی را برای درمان مبتلایان به بیماری‌های کبدی و قلبی - عروقی تولید کرده و در مدل حیوانی آزمایش کنند.تهران- ایرنا

اکنون نتایج تحقیقات پژوهشگران ایرانی در استفاده از سلول‌های دودمان کبدی ، قلبی - عروقی در مدل حیوانی در آزمایشگاه‌ها پاسخ مثبت داده و آنها به دنبال استفاده از این سلول‌ها در بیماری‌های کبدی و قلبی انسانی به صورت کارآزمایی بالینی هستند.
 
بیماری‌های کبدی و قلبی-عروقی از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا محسوب می‌شود بنابراین نیاز به استراتژی‌های درمانی جدید به شدت احساس می‌شود که یک گزینه راهبردی استفاده از سلول‌های بنیادی و مشتقات آنهاست.
در این تحقیق، ابتدا سلول‌های بنیادی پرتوان اعم از سلول‌های بنیادی جنینی و سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسانی و سلول‌های بنیادی خاص بافتی به عنوان منابع مختلف رسیدن به سلول‌های کبدی و قلبی عروقی تولید و یا جداسازی شده است.
در گام نخست از این طرح تحقیقاتی، سلول‌های دودمان کبدی و قلبی-عروقی از سلول‌های بنیادی مزبور تولید شدند که تولید این سلول‌ها با راهکارهای تمایز خود به خود، دستکاری ژنتیکی، تمایز هدفمند با استفاده از عوامل رشد و کوچک مولکول‌ها و هم کشتی با سلول‌های دیگر انجام شده است.
تولید سلول‌های بنیادی و پرتوان القایی از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسانی نیز سبب فراهم آوردن سلول بنیادی خاص هر فرد شده است که این فرصتی برای تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسانی از بیماران سبب ایجاد مدل بیماری‌های کبدی و قلبی در محیط آزمایشگاهی شده است.
در گام دوم مطالعات، این سلول‌ها را در مدل حیوانی بیماری‌های قلبی و کبدی استفاده کردیم و در این بخش، پیوند سلول‌های بنیادی را انجام داده و در مدل حیوانی جواب مثبت گرفته‌ایم.
اکنون آزمایش‌ها در سطح جانوری پاسخ مثبت داده و نیاز است برای دستیابی به نتایج دلخواه، آزمایش‌ها از سطح موش به سطح بالاتری یعنی در خانواده میمون‌ها انجام شود.: در سومین گام این طرح، هدفمان این است که سلول‌های دودمان کبدی و قلبی- عروقی تولید شده با استفاده از فناوری سلول‌های بنیادی را در مدل انسانی به صورت کارآزمایی بالینی استفاده کنیم، فعلا به صورت تحقیقاتی این کار شروع شده اما در انسان به پاسخ قانع‌کننده‌ای نرسیده‌ایم و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

بهاروند یادآور شد : مجموع این داده‌ها نشان داد که سلول‌های بنیادی می‌توانند سلول‌های دودمان کبدی و قلبی - عروقی را به مقدار فراوان در محیط آزمایشگاهی تولید کند که قابلیت فراوان در مطالعات تکوینی و تحقیقات ترجمانی در حیوانات را دارد، علاوه بر این، امکان ایجاد مدل انسانی از بیماران کبدی و قلبی با تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی در محیط آزمایشگاهی فراهم شده است.
وی گفت: از سوی دیگر، این سلول‌ها قابلیت ترمیم و بازسازی کبد، قلب و عروق را دارند که در کارآزمایی بالینی طب پیوند مورد استفاده واقع شدند و نتایج حاصل اطمینان از سلامت و اثربخشی سلول‌های بنیادی خاص بافتی انسانی در ترمیم و بازسازی کبد و قلب و عروق را نشان داد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به  نشریه تازه های تندرستی می باشد.