پسندیدم : ۱۱۴

پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۹۷ ۲۱:۴۴

تازه های بیماری های داخلی

محققان موفق به رشد مری در آزمایشگاه شدند

محققان مهندسی بیولوژی، هم اکنون گزارشاتی مبنی بر استفاده از سلول های بنیادی چندظرفیتی برای رشد ارگانوئیدهای مری انسان ارائه داده اند.
 

September 20, 2018

Cincinnati Children`s Hospital Medical Center

 

محققان مهندسی بیولوژی، هم اکنون گزارشاتی مبنی بر استفاده از سلول های بنیادی چندظرفیتی برای رشد ارگانوئیدهای مری انسان ارائه داده اند.

نتایج این مطالعه در مجله Cell Stem Cell منتشر گردید. این مرکز تحقیقاتی به دنبال روشی برای مطالعه نقایص مادرزادی و بیماری هایی است که میلیون ها نفر با اختلالات گاسترواینتستینال از جمله رفلاکس، سرطان های گوارشی می باشند. تحقیقات آن ها روی روش های تشخیصی شخصی سازی شده و نیز روی گسترش درمان های رژنراتیو بافت جهت درمان اختلالات GI متمرکز می باشد.

این برای اولین بار است که محققان موفق به رشد دادن بافت مری انسان با استفاده از سلول های بنیادی چندظرفیتی (PSCs) شدند. این سلول ها توانایی تولید انواعی از بافت ها را نیز دارند. محققان دانشگاه سینسیناتی در حال حاضر از این سلول ها برای مهندسی بیولوژی روده، معده، کولون و کبد استفاده می کنند. علاوه بر دستیابی به مدل های تازه برای مطالعه نقایص مادرزادی از جمله آترزی مری، ارگانوئیدها می توانند برای مطالعه بیماری هایی از جمله ازوفاژیت ائوزینوفیلیک و متاپلازی بارت  و یا مهندسی بیولوژیک بافت مروی تطبیق داده شده از نظر ژنتیکی برای هر فرد مورد استفاده واقع شوند.

تمامی بیماری های مری چه مادرزادی و چه غیر مادرزادی نیازمند درمان های موثرتری هستند. دستیابی به این درمان ها نیازمند درک ژنتیک و مکانیسم های بیوشیمیایی علل آن ها می باشد. این فیلد نیازمند توانایی تولید و مطالعه مدل های منطبق از نظر ژنتیکی با بافت های مری انسانی می باشد.

محققان روش های جدید خود را برای استفاده از PSCs برای تولید ارگانوئیدهای مروی، دستکاری مرحله به مرحله ژنتیکی و سیگنال های بیوشیمیایی که باعث شکل گیری اندودرم جنینی و بافت فورگات می شود، بنا نهادند. آن ها روی بخشی از ژن Sox2 و پروتئین مربوطه متمرکز گشتند. محققان از کشت بافت موش، قورباغه و انسان برای شناسایی سایر ژن ها و مسیرهای مولکولی که به وسیله Sox2 در زمان شکل گیری مرو تنظیم می شوند، برآمدند.

طبق گزارش محققان در مرحله حساسی در جریان شکل گیری جنین، ژن Sox2 برنامه ریزی و فعالیت مسیرهای ژنتیکی ویژه ای را بلوک می نماید. این مسیرهای ویژه سلول ها را به سمت شکل دهی سیستم تنفسی بجای گوارش هدایت می نماید. پروتئین Sox2 سیگنال مولکولی موسوم به Wnt را محدود ساخته و منجر به شکل گیری بافت مری می گردد. از طرفی دیگر تحقیقات روی نمونه موش نشان داده است که حذف کامل Sox2 در طی پروسه شکل گیری باعث آژنزی مری گردید.

بعد از موفقیت در تولید ارگانوئیدهای مری، بافت های تولیدی از طریق مهندسی بیولوژیک از نظر بیوکمیکال با نمونه بیوپسی اخذ شده از بیمار مقایسه گردید که مشابه یکدیگر بودند. این نمونه ها می توانند برای روش های درمانی و نیز مطالعه پیشروی بیماری های ویژه مری مورد اسافاده قرار گیرند.

اطلاعات بیشتر:

DOI: 10. 1016/ j. ste,. 2018. 08.008


کلمات کلیدی : مری، سلول های بنیادی چندظرفیتی، Sox2

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله