پسندیدم : ۱۵۴

پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۹۷ ۱۲:۲۷

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

امیدی تازه در درمان بیماری های نورودژنراتیو

مطالعات جدید نشان داده است که سلول های حمایتی در مغز می توانند جهت بازسازی و محافظت از نورن ها مورد استفاده قرار گیرد و راهی برای درمان جدید بیماری های نورودژنراتیو ایجاد نماید.
 

October 1, 2018

University of Bristol

 

مطالعات جدید نشان داده است که سلول های حمایتی در مغز می توانند جهت بازسازی و محافظت از نورن ها مورد استفاده قرار گیرد و راهی برای درمان جدید بیماری های نورودژنراتیو ایجاد نماید.

مبارزه بانورودژنراسیون یکی از چالش های بزرگ برای پزشکی نوین محسوب می گردد. در بسیاری از بیماری های نوروسایکولوژیک از جمله صرع، آلزایمر و پارکینسون جمعیت نورون ها به طور تدریجی کاهش می یابد. این بیماری ها بار درمانی و اقتصادی زیادی را به جامعه وارد می نمایند.

این تحقیق در دانشگاه Bristol که در مجله Glia منتشر شد نشان داده است کهسلول های حمایتی در مغز موسوم به آستروسیت می تواند به کمک داروها با هدف حفاظت از سلول ها در برابر تخریب مورد هدف قرار گیرد.

آستروسیت ها سلول های محافظتی مغز هستند که متابولیسم مغز و بالانس یونی را کنترل می نمایند.

تحقیقات اخیر نشان داده است که آستروسیت ها رسپتورهایی را برای یک ترکیب موسوم به prosaposin در سطح خود بیان می کنند. با تاثیر این ترکیب روی رسپتور های مربوطه در مکانیسم های دفاعی درگیر شده و از آن ها محافظت می نمایند.

محققان در صدد آن هستند که درمان اثربخشی را علیه دمانس و بیماری های نورودژنراتیو ایجاد نمایند اما پیشرفت در این زمینه بسیار آهسته می باشد. شاید این تاخیر به این علت است که اکثر استراتژی های درمانی در صدد مورد هدف قراردادن مستقیم نورون ها هستند.

تحقیقات اخیر نشان داده است که مورد هدف قرار دادن آستروسیت ها می تواند استراتژی موثری برای ساخت داروهای جدید نوروپروتکتیو باشد که بتواند از دست دادن نورون ها را به تاخیر بیندازد و روند افت شناخت و موتور را آهسته ساخته و عملکرد مغزی را بهبود بخشد.

اطلاعات بیشتر: DOI: 10.1002/ glia.23480


کلمات کلیدی : نورودژنراسیون، آستروسیت،prosaposin

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله