پسندیدم : ۱۰۹

پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۹۷ ۲۳:۳۴

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

آزمایش دو داروی جدید برای ALS

مهندسان پزشکی دانشگاه MIT، موفق به طراحی تراشه های میکروفلوئیدیک شده اند. آن ها اولین مدل سه بعدی بافت انسانی رابط بین موتور نورون و فیبرهای عضلانی را تولید کردند. محققان از سلول های افراد سالم و مبتلا به ALS برای تولید نورون ها در مدل استفاده کردند تا اثربخشی داروها را مورد مطالعه قرار دهند.
 

October 10, 2018

Massachusetts Institute of Technology

 

بیماری ALSدرمان قطعی ندارد.این بیماری به تدریج باعث مرگ موتور نورون های کنترل کننده عضلات می گردد. در ایالت متحده آمریکا سالانه 6000 مورد جدید از این بیماری تشخیص داده می شود.

مهندسان پزشکی دانشگاه MIT، موفق به طراحی تراشه های میکروفلوئیدیک شده اند. آن ها اولین مدل سه بعدی بافت انسانی رابط بین موتور نورون و فیبرهای عضلانی را تولید کردند. محققان از سلول های افراد سالم و مبتلا به ALS برای تولید نورون ها در مدل استفاده کردند تا اثربخشی داروها را مورد مطالعه قرار دهند.

طبق اظهارات دکتر راجر کم، تفاوت قابل توجهی بین سلول های سالم و ALS مشاهده گردید و امکان مشاهده اثربخشی دو دارو در مطالعات بالینی را فراهم ساخت.

کم و همکارانش اولین مدل جانکشن نوروموسکولار سه بعدی را حدود دو سال قبل تولید کردند. این مدل شامل نورون و فیبرهای عضلانی می باشد که کمپارتمان های مجاور یک تراشه میکروفلوئیدیک را اشغال می سازند. زمانی که در کمپارتمان جا می گیرد، نورون ها فیبرهای طویلی موسوم به neurites را گسترش می دهند که به عضلات متصل شده وبه نورون ها اجازه کنترل حرکات را می دهد.

این نورون ها مهندسی شده، در نتیجه محققان می توانند عملکرد آنها را با کمک روشی به نام اوپتوژنتیک کنترل نمایند.

در سال 2016 محققان از سلول های موش برای رشد دادن نورون ها و عضلات استفاده کردند. در مطالعه تازه ای، سلول های بنیادی چند ظرفیتی اخذ شده از انسان برای تولید سلول های عضلانی و نورون مورد استفاده قرار گرفت. بعد از موفقیت در این روش، تولید سلول های عصبی از بیماران ALS صورت گرفت.

این مدل های ALS تفاوت های قابل توجهی با جانکشن های نوروماسکولارتولید شده از سلول های سالم دارند.

محققان از مدل های خود برای آزمایش 2 دارو در مطالعات بالینی خود استفاده نمودند. این دو دارو rapamycin و bosutinib می باشد. آن ها دریافتند که تجویز هر دو دارو به طور همزمان قدرت عضلانی از دست رفته در واحد های عضلانی را بازسازی می نمایند. این درمان همچنین نرخ مرگ سلولی را در این بیماران می کاهد.

کم و همکارانش امید دارند که سلول های بنیادی چندظرفیتی را از 1000بیمار ALS جمع آوری نمایند و به این ترتیب امکان مطالعات دارویی وسیع تری را فراهم سازند.

مدل های بافتی می تواند برای مطالعه بیماری های عضلانی دیگر چون آتروفی عضلانی نخاعی مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر:

DOI: 10. 1126/sciadv.aat5847


کلمات کلیدی : ALS، تراشه های میکروفلوئیدیک، دارو

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله