پسندیدم : ۸۲

شنبه ۲۱ مهر ۱۴۹۷ ۱۱:۲۹

بیست مهرماه،روز جهانی آرتروز

بیستم مهرماه برابر با دوازدهم اکتبر به عنوان«روز جهانی آرتروز» نام‌گذاری شده است.
 آرتروز شايع ترين بيماری مفصل در انسان است و بيانگر نارسايی مفاصل است و آرتروز زانو علت عمده ناتوانی مزمن در ميان افراد مسن محسوب می شود.


عوامل بروز آرتروز:

-ميزان بروز آرتروز با مسایل ژنتيکی و نژادی ارتباط دارد. بررسي ها نشان می‌دهد که احتمال ابتلا به اين بيماري در خانمها بيشتر است.


-سن بالا: بزرگترين عامل خطرساز برای آرتروز سن است. به طوری که در زنان با سن کمتر از 45 سال فقط 2% و در سنين بين 64-45 سال ميزان شيوع 30% بوده است و در زنان بالای 65 سال اين ميزان 68% است.

-ضربه: ضربه‌های شديد و استفاده مکرر ازمفصل نيز از عوامل خطر ساز مهم جهت آرتروز هستند. بی کفايتی رباط متقاطع قدامی و آسيب منيسک منجر به آرتروز زانو می شود. اگرچه آسيب غضروف مفصل ممکن است در هر زمان طی آسيب يا بعد از آن به وجود آيد، در صورت استفاده از مفصل مبتلا (مثلا از قبل شکسته) حتی غضروف طبيعی نيز در صورت ناپايدار بودن مفصل از بين می رود.

-چاقی: از عوامل خطر آرتروز در زانو و دست است. تحقيقات نشان داده که کاهش وزن به ميزان 5 کيلوگرم احتمال به وجود آمدن آرتروز علامتدار زانو را 50% کاهش می دهد.
 


کلمات کلیدی : آرتروز ، بیستم مهرماه ، دوازدهم اکتبر ، روز جهانی آرتروز ، مفصل

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله