پسندیدم : ۸۰

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۹۷ ۱۷:۳۵

تازه های پزشکی و سلامت

۲۴ مهرماه هفته ملی سلامت روان

معاون محترم بهداشتی دانشگاه در کمیته سلامت روان شهرستان که به مناسبت هفته سلامت روان در محل معاونت بهداشتی برگزار گردید، ضمن تاکید بر اهمیت پرداختن به مقوله سلامت روان در جامعه ، به انگ یا استیگما به عنوان مشکلی واقعی در این زمینه اشاره کرد.
هفته ملی سلامت روان ( 30-24 مهرماه ) با شعار جهانی " حفظ کرامت انسانی در سلامت روان" آغاز شد
معاون محترم بهداشتی دانشگاه در کمیته سلامت روان شهرستان که به مناسبت هفته سلامت روان در محل معاونت بهداشتی برگزار گردید، ضمن تاکید بر اهمیت پرداختن به مقوله سلامت روان در جامعه ، به انگ یا استیگما به عنوان مشکلی واقعی در این زمینه اشاره کرد.
وی در ادامه افزود:اهمیت موضوع زمانی آشکار می گردد که پژوهش ها نشان می دهند 23.6 افراد 14 الی65 سال نیازمند خدمات روانپزشکیمی باشند درحالی که تنها 20 درصد آنها هر نوع خدمات را دریافت کرده اند که یکی از دلایل اصلی آن وجود انگ بیماریهای روانی در جامعه است.
دکتر مروجی ضمن اشاره به این نکته که انگ بیماریهای روانی ریشه در فرهنگ هر جامعه دارد ،کاهش کیفیت زندگی، تشدید بیماری ، کاهش عزت نفس و احساس حقارت را  از جمله پیامدهای این مسئله دانستند.
ایشان ،تغییر و تصحیح این طرز تفکر در بین مردم را یک ضرورت دانسته که با آموزش عمومی مردم امکانپذیر می گردد، علاوه بر این عدم استفاده از کلماتی مانند دیوانه، مجنون، روانی، موجی، و ... در محاورات روزانه، فیلم ها، نوشته های رسمی و غیررسمی را یکی از اقدامات مهم و عملی در این زمینه برشمردند. و در پایان انگ زدایی از بیماریهای روانپزشکی را از مصادیق بارز حفظ کرامت انسانی دانستند.


کلمات کلیدی : هفته ملی سلامت روان، آموزش عمومی

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله