پسندیدم : ۱۱۰

جمعه ۱۸ آبان ۱۴۹۷ ۱۰:۴۲

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

برنامه ریزی مجدد سلول های گلیال به نورون با کمک ژن درمانی

یک نوع جدید ژن درمانی می تواند سلول های ویژه گلیال مغزی را به نورون های عملکردی تبدیل نماید. این فرآیند می تواند در بازسازی مغز بعد از استروک یا اختلالاتی چون آلزایمر یا پارکینسون کمک کننده باشد.
November 5, 2018

Pennsylvania State University

 

یک نوع جدید ژن درمانی می تواند سلول های ویژه گلیال مغزی را به نورون های عملکردی تبدیل نماید. این فرآیند می تواند در بازسازی مغز بعد از استروک یا اختلالاتی چون آلزایمر یا پارکینسون کمک کننده باشد.

دکتر چن در نشست سالانه انجمن علوم اعصاب در سندیاگو در حالی که مطالعات بیشتری را لازم می داند، بر این  امید است که تکنولوژی بتواند به بیماران با آسیب مغزی و اختلالات نورودژنراتیو کمک به سزایی نماید. از دست رفتن نورون ها علت اصلی نقص عملکردی در مغز و نخاع بیماران مبتلا به آلزایمر و پارکینسون می باشد. در نتیجه هدف قرار دادن سیگنال های سلولی متاثره در این بیماری ها بدون رژنراسیون نورون های جدید نمی تواند در بازسازی عملکرد مغز از دست رفته نقش قابل توجهی داشته باشد.

علاوه بر نورون ها در مغز سلول های گلیال وجود دارد که نورون ها را در بر گرفته و آن ها را حمایت می نماید. هر کدام از این سلول های گلیال حاوی ژن های خاموش در مراحل اولیه تکامل مغز هستند.

چن و همکارانش در مطالعه  ای، یک فاکتور رونویسی شده موسوم به NeuroD1را به بخش آسیب دیده مغز موش تزریق کردند. این پروتئین باعث فعالسازی ژن های نورونی گلیالی خاموش می گردد. NeuroD1 سپس به DNA سلول های گلیال متصل شده و ژن نورونها را فعال ساخته و به این ترتیب سلول های گلیال به نورون های دارای عملکرد تبدیل می گردند.

طبق اظهارات چن با این روش نه تنها نورون ها بازسازی گردید بلکه عملکرد موتور و شناخت بیماران نیز بهبود یافت.

علاوه بر ژن درمانی محققان درصدد یافتن یک دارودرمانی برای تبدیل سلول های گلیال به نورون هستند. این روش در محیط آزمایشگاه با وفقیت انجام شده است امید است که روی نمونه های حیوان و انسان نیز موثر باشد.

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : نورون، سلول گلیال، ژن درمانی

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله