پسندیدم : ۱۱۱

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۹۷ ۲۲:۵۹

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

نقش کلیدی سلول های ایمنی برای درمان آسیب نخاعی

محققان دریافته اند که سیستم ایمنی نقش مهمی در بازسازی سلول های عصبی پس از آسیب در زبرافیش دارد.

November 7, 2018

University of Edinburg

 

محققان دریافتند که در زبرافیش سیستم ایمنی نقش کلیدی در بازسازی سلولهای عصبی پس از اسیب ایفا میکند به گونه ای که این ماهی میتواند پس از اسیب نخاعی توانایی شنا کردن خود را به طور کامل بازیابد.

این یافته سرنخی است برای پیشرفت درمان در بیمارانی که دچار آسیب نخاعی شده اند و میتواند در بازیابی مجدد توانایی حرکت آنها کمک کننده باشد.

در این مطالعه دریافتند که در این ماهی ماکروفاژها در بازسازی ارتباطات عصبی اسیب دیده بسیار حیاتی هستند.ماکروفاژها معمولاٌ سلولهای مقابله کننده در برابر عفونت ها هستند و همچنین نقش کلیدی در بهبود زخم ایفا میکنند.

محققان در دانشگاه Edinburgh دریافتند ماکروفاژها مولکولهایی تولید میکنند که باعث تعدیل التهاب در محل آسیب نخاعی میشوند که باعث میشود سلولهای عصبی بتوانند اتصالات خود را دوباره بازسازی کنند.

این محققان تا کنون به بررسی تاثیر سلول ایمنی در آسیب نخاعی و چگونگی بازسازی ارتباطات عصبی تخریب شده در ماهی قزل آلا پرداختند ودر قدم بعد باید دید که عملکرد این مولکولها در انسان چگونه خواهد بود تا بتوان به راهکارهایی برای درمان بیماران دچار آسیب نخاعی دست یافت.

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سحر مافی بردبار


اطلاعات بیشتر:

DOI: 10.1038/s41467-01807036-w


کلمات کلیدی : آسیب نخاع، سلول ایمنی، ماکروفاژ

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله