پسندیدم : ۹۴

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۹۷ ۲۳:۰۲

تازه های بیماری های داخلی

نور آبی فشار خون را کاهش می دهد

نور آبی منجر به نرم شدن و افزایش انعطاف رگ های خونی و افزایش جریان خون و در مجموع باعث کاهش فشار خون می شود.
مطالعه جدیدی از دانشگاه Surrey and Heinrich نشان داده است که قرار گرفتن در معرض نور آبی ریسک بیماریهای قلبی عروقی و فشار خون را کاهش میدهد.

شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 30 دقیقه در مواجهه با تابش نور آبی به کل بدن قرار گرفتند که تاثیرات آن با تابش نور کنترل در روزی دیگر مقایسه شد.

برای پی بردن به تاثیر نور آبی , فشار خون, سفتی شرایین, دیلاتاسیون رگها و سطح پلاسمایی نیتریک اکساید , قبل, همزمان و 2 ساعت بعد از مواجهه نور به بدن اندازه گیری شد و محققان دریافتند افرادیکه با نور آبی مواجهه داشتند فشار خون سیستولیک 8 میلی متر جیوه کاهش یافته , در مقایسه با نور کنترل که هیچ تاثیری در کاهش فشار خون نداشته است.

همچنین در کنار این تاثیرات نشان داده شده که تماس با نور آبی میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی داشته باشد که هر ساله بیش از 150 هزار نفر در انگلستان به دلیل این بیماری میمیرند.

این تحقیق نشان داد که سطح سرمی نیتریک اکساید که مولکول مهمی در حفاظت سیستم قلبی عروقی است,پس از مواجهه با نور آبی افزایش مییابد که باعث شل شدن رگها, افزایش جریان خون و کاهش فشار خون میشود.

پروفسور Christian heiss میگوید که مواجهه با نورآبی میتواند برای افرادیکه فشار خون آنها به راحتی با درمان دارویی کنترل نمیشود,کمک کننده باشد.

تهیه کننده خبر و مترجم: دکتر سحر مافی بردبار


کلمات کلیدی : فشارخون، نور آبی

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله