امتیاز شما :
امتیاز : ۴

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۶

تازه های سلول های بنیادی

خبر جدید مهم: قلب دارای سلول بنیادی نیست

HUBRECHT INSTITUTE

در انفارکت میوکارد، که اصولا تحت عنوان حمله قلبی شناخته می شود، خونرسانی به بخشی از عضله قلب قطع گشته و نتیجه آن مرگ عضله قلبی می باشد.  از آنجا که قلب پمپی است که خون را در عروق در جریان نگه می دارد، این اختلال می تواند تهدید کننده باشد.  بیشتر بافت های حیوانات و انسان ها حاوی سلول های بنیادی هستند که پس از آسیب بافتی به نجات آن آمده و تولید سریع سلول های دختر کرده تا سلول های از دست رفته را جایگزین نماید.

دو دهه است که محققان و پزشکان بدنبال سلول های بنیادی قلب هستند. سلول های بنیادی باید در عضله قلب اقامت یابد و به این ترتیب می تواند عضله قلب را بعد از انفارکت میوکارد ترمیم سازد. گروه های تحقیقاتی متعددی مدعی شناسایی قطعی سلول های بنیادی قلب شده اند. حضور سلول های بنیادی قلب و اهمیت آن برای قلب نامشخص مانده است بنابراین مورد بحث می باشد. محققان انیستیتو Hubrecht ، دانشگاه آمستردام، ENS و انیستیتوی Francis Crick به سرپرستی هانس کلورز روی وسیع ترین و مستقیم ترین تعریف عملکرد سلول بنیادی در قلب موش متمرکز شدند:  توانایی سلول برای جایگزینی سلول های از دست رفته از طریق تقسیم شدن. در قلب، این به این معناست که سلولی که می تواند سلول های جدید عضله قلب را بعد از حمله قلبی تولید نماید می تواند سلول بنیادی قلب نامیده شود.  نویسنده، یک نقشه سلول به سلول از تمام سلول های قلبی تقسیم شونده قلب پیش و پس از انفارکت میوکارد را با کمک تکنولوژی های پیشرفته مولکولی و ژنتیکی تهیه کرده است. مطالعه نشان داد که انواع زیادی از سلول ها بعد از آسیب قلبی تقسیم می گردند اما هیچیک از آن ها توانایی تبدیل به عضله قلبی جدید را ندارند. در حقیقت، بسیاری از اشتباهات مطالعات قبلی اکنون قابل توضیح است:  سلول هایی که پیش از این سلول بنیادی قلب نامیده میشند اکنون مشخص شده که به ساخت عروق خونی و سلول های ایمنی می پردازد و نه عضله قلب. بنابراین نتیجه گیری جدی نشان می دهد که سلول های بنیادی قلب وجود ندارد. به بیان دیگر عضله قلبی که به دنبال حمله قلبی از دست می رود نمی تواند جایگزین گردد.

نویسنده دومین مشاهده مهم خود را نیز انجام داده است. سلول های بافت همبند که با سلول های عضله قلب آمیخته هستند با چندین تقسیم سلولی به شدت به انفارکت میوکارد پاسخ می دهند. آنها بافت اسکار تولید می کنند که جایگزین عضله قلبی از دست رفته می گردد. این در حالی است این بافت اسکار فاقد عضله است و در نتیجه نمی تواند عملکرد پمپاژی قلب را انجام دهد. از طرفی وقتی شکل گیری بافت اسکار بلوک گردد می تواند منجر به پارگی حاد قلب شود. بنابراین در حالی که شکل گیری اسکار عموما به عنوان نتیجه منفی انفارکت میوکارد دیده می شود، نویسنده بر روی اهمیت شکل گیری بافت اسکار برای پایداری قلب تاکید می نماید.

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد

اطلاعات بیشتر:

Profiling proliferative cells and their progeny in damaged murine hearts 
Kai Kretzschmar*, Yorick Post* (* = equal contribution), Marie Bannier-Hélaouët, Andrea Mattiotti, Jarno Drost, Onur Basak, Vivian S. W. Li, Maaike van den Born, Quinn D. Gunst, Danielle Versteeg, Lieneke Kooijman, Stefan van der Elst, Johan H. van Es, Eva van Rooij, Maurice J. B. van den Hoff, and Hans Clevers (2018). 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Prof. dr. Hans Clevers is group leader at the Hubrecht Institute, professor of Molecular Genetics at the University Medical Center Utrecht and Utrecht University and Oncode Investigator.

 


کلمات کلیدی : میوکارد، انفارکت، سلول بنیادی

نسخه چاپی
حامیان مجله