امتیاز شما :
امتیاز : ۵

يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ۱۸:۳۷

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

دارویی جهت بهبود سکته مغزی

گروهی از محققان ژاپنی دریافتند که داروی ویژه ای در کنار کاردرمانی می تواند باعث پیشرفت در بهبود سکته مغزی در نمونه های موش و میمون شود.
April 6, 2018

By Bob Yirka, Medical Xpress

 

سکته مغزی در اثر کاهش اکسیژن رسانی به بافت مغز بدنبال انسداد و یا پارگی عروق ایجاد می شود. مغز قادر به بازسازی سلول های عصبی مرده نمی باشد، اما درجاتی از عملکرد آنها می تواند به واسطه کاردرمانی باز گردد. محققان به دنبال راه های درمانی بهتری برای کمک به قربانی های سکته مغزی هستند. در این تلاش تازه، محققان موفق به یافتن دارویی شدند که باعث افزایش بازسازی مغز و در نتیجه بهبود مهارت های حرکتی خواهد شد.

مطالعات قبلی نشان داده است که پروتئینی به نام CRMP2 در فرآیند بازسازی مغز درگیر می باشد. محققان به دنبال ساخت دارویی با امکان ورود به بافت مغز و با توانایی اتصال به CRMP2 هستند که به این ترتیب به بازسازی بافت مغز کمک بسزایی خواهد شد. مطالعات قبلی دارویی تحت عنوان edonerpic maleat را جهت این عمل پیشنهاد کرده است. این دارو باعث تسهیل تحویل AMPA(-amino-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic-acidα) سیناپسی به گیرنده خود شده و در نتیجه بازسازی عملکرد موتور بعد از آسیب سرمایی کورتکس در موش تسریع می شود. Edonerpic maleate باعث بالا رفتن بازسازی عملکرد موتور بدنبال خونریزی در کپسول داخلی در نمونه های غیر انسانی شد.

جهت آزمایش این دارو، محققان سکته مغزی را به موش القا کردند و سپس روز بعد یک دوز از دارو را به آنها خوراندند. سپس مدل های موش را تحت کاردرمانی قرار دادند. موش ها مرتبا جهت بررسی میزان بازگشت عملکرد موتور مورد بررسی قرار گرفتند. بهبود قابل توجهی در آنها گزارش شد. طبق گفته محققان دارو درمانی به تنهایی کافی نبوده و بر لزوم کاردرمانی تاکید شده است. در حال حاضر مطالعاتی جهت بررسی اثر بخشی و ایمنی این دارو در نمونه های انسانی طراحی شده است. نتایج این مطالعات توسط Simon Rumpel در در مجله Science چاپ گردید.

اطلاعات بیشتر:

Hiroki Abe et al. CRMP2-binding compound, edonerpic maleate, accelerates motor function recovery from brain damage, Science (2018). DOI: 10.1126/science.aao2300


کلمات کلیدی : سکته مغزی، CRMP2،edonerpic maleate

نسخه چاپی
حامیان مجله