امتیاز شما :
امتیاز :

پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۴۱

تازه های بیماری های داخلی

درمان جدید لوپوس

مطالعات جدید نشان می دهد که belimumab در درمان لوپوس اریتروماتوز سیستمیک مزایای بسیاری دارد. این دارو یک آنتی بادی مونوکلونال می باشد که ساختار های مرتبط با سیستم ایمنی را هدف قرار می دهد.
April 20, 2018

Wiley

مطالعات جدید نشان می دهد که belimumab در درمان لوپوس اریتروماتوز سیستمیک مزایای بسیاری دارد. این دارو یک آنتی بادی مونوکلونال می باشد که ساختار های مرتبط با سیستم ایمنی را هدف قرار می دهد. بیماری لوپوس یک بیماری التهابی مزمن است که بیشتر جنس مونث را گرفتار می سازد. در این بیماری ارگان های مختلفی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و حتی می تواند منجر به مرگ شود. لوپوس یک بیماری مزمن با مکانیسم خود ایمن می باشد که طیف وسیعی از علائم را شامل می گردد. در واقع پیشروی آن منجر به  فعال شدن لنفوسیت های B و در نتیجه تولید آنتی بادی هایی که باکتری ها،  ویروس های مهاجم و توکسین ها را مورد هدف قرار می دهد، خواهد شد. لنفوسیت های B تنظیم کننده،  مولکولی است که در پروسه تمایز لنفوسیت های B دخیل می باشد. در نتیجه افزایش سطح آن منجر به تولید سطوح بالای اتوآنتی بادی خواهد شد که سلولها و بافت خودی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دکتر آندرا دوریا (Anrea Doria) و همکارانش برای بررسی اثربخشی و ایمنی belimumab که لنفوسیت های تنظیم کننده را هدف قرار می دهد، بیماران مبتلا به لوپوس را به صورت هفتگی تحت درمان زیرجلدی با belimumab به صورت تصادفی و با دوز 200 میلی گرم و یا دارونما در کنار درمان استاندارد لوپوس برای مدت 52 هفته قرار دادند. قابل ذکر است که این دارو به صورت وریدی مورد  استفاده قرار می گرفته است ولی اکنون فرم زیر جلدی آن نیز در دسترس است. این مطالعه در دانشگاه پادووا در ایتالیا و به صورت یک مطالعه فاز 3 دوسوکورانه کیس کنترل تنظیم گردید.

در این تحقیق 356 بیمار با فعالیت بالای بیماری بر اساس معیارهای در نظر گرفته شده(سطح پایین کمپلمان و dsDNA مثبت) وارد شدند.  فعالیت بیماری لوپوس در گروه تحت درمان با belimumab کاهش پیدا کرد. جهت بررسی معیار فعالیت بیماری از اندکس پاسخ لوپوس استفاده گردید. از طرفی شیوع شعله وری شدید بیماری از 31.5% به 14.1% کاهش یافت. همچنین نیاز به استروئید در گروه تحت درمان با belimumab کمتر شد. قابل ذکر است که عوارض جانبی بین دو گروه کیس و کنترل یکسان بود.

تزریق وریدی این دارو برای بسیاری از بیماران دشوار می باشد زیرا لازم است که جهت انجام آن به بیمارستان مراجعه نمیند. بنابراین این فرم زیرجلدی برای بسیار از بیماران مناسب می باشد. در واقع خودتزریقی فرم زیرجلدی این دارو بیماران را از مراجعه به بیمارستان بی نیاز می سازد که از نظر اقتصادی نیز به صرفه خواهد بود.

گزارش ها حاکی از آن است که در فاصله سال 2000 الی 2015 حدود 28411 زن به علت لوپوس در آمریکا جان خود را ازدست داده اند. در واقع لوپوس دهمین علت مرگ در گروه سنی 24-15 سال، چهاردهمین علت در گروه سنی 34-25 سال و پانزدهمین علت در سن 14-10 سال محسوب می گردد.

 

اطلاعات بیشتر:

A Doria et al, Efficacy and safety of subcutaneous belimumab in anti-ds-DNA-positive, hypocomplementic patients with systemic lupus erythematosus, Arthritis & Rheumatology (2018). DOI: 10.1002/art.40511


کلمات کلیدی : لوپوس، belimumab

نسخه چاپی
حامیان مجله