امتیاز شما :
امتیاز : ۵

چهارشنبه ۵ دي ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵

تازه های بیماری های داخلی

فاکتور رشدی می تواند مانع از تخریب عروقی ناشی از دیابت شوند

تحقیقات انجام شده توسط یک متخصص کلیه روی گروهی از فاکتورهای رشد که تحت عنوان VEGFs یا همان فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی نامگذاری می شوند متمرکز شده است. زیر گروهی موسوم به VEGFA نقش حیاتی در کلیه در جهت عملکرد فیلترینگ ایفا می کند. در هر حال مقادیر زیاد VEGFA می تواند منجر به تخریب عروق خونی گردد.

December 21, 2018

University of Bristol

 

محققان موفق به شناسایی یک فاکتور رشد در کلیه شدند که می تواند اثر دیابت روی تخریب عروق را کاهش دهد. داده ها نشان می دهد که که در انگلیس حدود 4.6 میلیون نفر به دیابت نوع 1 و 2 مبتلا هستند.

تحقیقات انجام شده توسط یک متخصص کلیه روی گروهی از فاکتورهای رشد که  تحت عنوان VEGFs یا همان فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی نامگذاری می شوند متمرکز شده است. زیر گروهی موسوم به VEGFA نقش حیاتی در کلیه در جهت عملکرد فیلترینگ ایفا می کند. در هر حال مقادیر زیاد VEGFA می تواند منجر به تخریب عروق خونی گردد. نتیجه این تخریب نشت موادی اسست که باید حفظ می شدند. طبق اظهارات دکتر رویکا فاستر، محققان برآنند تا بدانند آیا می توان با استفاده از فاکتور رشد دیگری از یک خانواده این اثر را متعادل نمود.

محققان توانستند زیرگروهی موسوم به VEGFC را در کلیه موش دیابتی شناسایی نمایند. مطالعه نشان داد که فاکتور رشد VEGFC می تواند اثرات VEGFA را با حفاطت از عروق خونی متعادل سازد. این یافته ها می توانند امکانی برای محافظت از عروق در جهت جلوگیری از نفروپاتی دیابتی فراهم سازند.

نتایج این مطالعه در تاریخ 20 دسامبر در مجله دیابت منتشر گردید.

تخریب عروق خونی یک فرآیند اولیه در ایجاد نفروپاتی دیابتی می باشد. با فعالسازی مسیر سیگنال VEGFC می توان مانع از بیماری کلیوی دیابتی شد. قدم بعدی شناسایی بخش کلیوی مسیر VEGFCکه باعث کاهش نشت عروقی می گردد، می باشد. و سپس نیازمند کشف اثر گذاری آن انتخابی در جهت جلوگیری از درگیری کلیوی در بیماران دیابتی خواهیم بود.

پی بردن به روشی برای محافظت از عروق در افراد دیابتی می تواند به شناسایی راهی برای محافظت و درمان شرایطی چون بیماری های کرونری قلب، استروک و دمانس عروقی دست یافت.

اطلاعات بیشتر:

DOI: 10.2337/db18-0045

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : دیابت، VEGF

نسخه چاپی
حامیان مجله