امتیاز شما :
امتیاز : ۳

دوشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۷ ۱۶:۴۵

تازه های پزشکی

فیلمبرداری از فرآیند انتقال افقی ژن برای اولین بار در جهان

محققان دانشگاه ایندیانا بلومینگتون آمریکا برای اولین بار توانستند از یکی از مکانیزم های مورد استفاده باکتری ها برای تکامل سریع تر فیلمبرداری کنند.

تهران – ایرنا -

در این فیلم باکتری ویبریو کلرا که پاتوژن عامل بیماری وبا است، با استفاده از یک زائده رشته مانند موسوم به مویک، بخشی از دی ان ای یک باکتری دیگر را خارج کرده و به درون خود می کشد. بدین ترتیب باکتری مواد ژنتیکی یک میکروارگانیسم دیگر را به دی ان ای خود وارد می کند تا از قابلیت های تکامل یافته آن استفاده کند.
این فرآیند با عنوان انتقال افقی ژن شناخته می شود و یکی از مهم ترین عوامل مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها است.
وجود این فرآیند از چندین دهه قبل به صورت فرضیه مطرح شده بود؛ اما از آنجا که ساختارهای درگیر در فرایند انتقال افقی ژن بسیار کوچک هستند، تا کنون هرگز وقوع آن مشاهده نشده بود
حتی اکنون نیز به دلیل ابعاد بسیار کوچک ساختارهای دخیل در این فرآیند، انتقال دی ان ای با استفاده از مویک هنوز به طور کامل مشخص نشده است
یک مویک 10 هزار بار نازک تر از تار موی انسان است و این امر مشاهده آن را بسیار دشوار می کند
محققان برای مشاهده و ضبط فیلم این فرآیند از یک تکنیک جدید برای رنگ آمیزی مویک و دی ان ای با استفاده از فلوروسنت بهره گرفتند
درک فرایند انتقال افقی ژن از آن جهت دارای اهمیت است که با درک صحیح به اشتراک گذاری دی ان در میکروارگانیسم ها می توان مانع وقوع این فرآیند و آثار خطرناک آن شد.


کلمات کلیدی : انتقال افقی ژن، فیلمبرداری

نسخه چاپی
حامیان مجله