امتیاز شما :
امتیاز : ۴

جمعه ۲۸ دي ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶

تازه های بیماری های داخلی

امیدی جدید برای درمان دیابت به واسطه سلولهای بنیادی

تلاش دانشمندان جهت یافتن روشی موثربرای درمان دیابت به سلولهای بنیادی رسید! سلولهایی که میتوانند به سلول تولیدکننده انسولین تغییر یابند.

چالش بزرگ این روش این بود که مقدارانسولین تولید شده توسط این سلولها قابل کنترل نبود. به تازگی تیم تحقیقاتی دانشگاه واشنگتن با تغییراتی در دستورالعمل سلولهای بنیادی و تبدیل انها به سلولهای بتا(ترشح کننده انسولین) نشان دادند که این سلولهای جدید واکنش بهتری به سطح گلوکز خون نشان میدهند. هنگامیکه این سلولهای بتا به موشهایی که توانایی تولید انسولین نداشتند پیوند داده شد این سلولها بعد از مدت کوتاهی شروع به تولید انسولین کردند(به جهت انکه رد پیوند اتفاق نیفتد سیستم ایمنی موشها ساپرس شده بود) که توانست برای مدت چندین ماه سطح گلوکز خون را در این حیوانات کنترل کند.

درحال حاضر محققان براین باورند زمان آن رسیده که به ارزیابی این مساله بپردازند که ایا این سلولهای بنیادی میتوانند در انسانها هم انسولین تولید کرده و قند خون را کنترل کنند.

طی سالهای اخیر مطالعات متعددی بر روی سلولهای بنیادی و تبدیل انها به سلولهایی که بتوانند انسولین تولید کنند انجام شده است اما سلولهای تولید شده عملکرد مورد انتظار محققان را نداشتند.

در این مطالعه دانشمندان تغییرات زیادی را بر روی دستورالعمل تولید سلولهای بتا از سلولهای بنیادی انجام داده تا بتوانند سلولهایی تولید کنند که از لحاظ عملکرد موثرتر باشند. اما همچنان بر این باورند که نمیتوان انتظار داشت که این روش برای استفاده انسانها کاملا مناسب باشد اما میتوان از طرقی استفاده کرد که این سلولها از گزند سیستم ایمنی انسان در امان بمانند تا رد پیوند صورت نگیرد.یک روش پیشنهادی این است که سلولهای تولید شده را در کپسولهای ژلی دارای منفذ قرار دهیم (منافذ به اندازه ای کوچک باشند که سیستم ایمنی نتواند به انها حمله کند ) و روش دیگر اینکه دستکاری ژنتیکی انجام داده به گونه ای که ژنهای تولیدکننده  سلولهای بتا بتوانند از سیستم ایمنی مخفی بمانند .

تیم تحقیق اظهار دارند در صورتی که موثر بودن و ایمنی این روش بر روی افرادیکه دیابت دارند ثابت شود میتوانند به سرعت به تولید این سلولها در مقیاس صنعتی بپردازند!

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سحر مافی بردبار

 


کلمات کلیدی : دیابت، سلول های بنیادی

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله