امتیاز شما :
امتیاز : ۵

جمعه ۲۸ دي ۱۳۹۷ ۱۰:۳۷

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

نوعی از ژن درمانی توانست تخریب اعصاب محیطی در نمونه های موش را بلوک نماید

January 17, 2019

Washington University School of Medicine in St. Louis

 

آکسون اعصاب به عنوان ارتباط دهنده های سیستم عصبی عمل می کنند. به این ترتیب که سیگنال های الکتریکی را که مسئول حرکت و لامسه هستند، ارسال می نمایند. زمانی که آکسون ها توسط آسیب یا اثرات جانبی داروهایی تخریب شوند، برنامه خود تخریبی آکسون ها فعال می گردد. این فرآیند نقش مهمی در بیماری های نورودژنراتیو از جمله نوروپاتی محیطی، پارکینسون و ALS ایفا می کند.

هم اکنون محققان یک روش ژن درمانی برای بلوک کردن این مسیر پیدا کرده اند. این عمل مانع از تخریب آکسون در نمونه های موش گردید و یک استراتژی درمانی برای جلوگیری از از دست رفتن اعصاب در شرایط مختلف را فراهم ساخت.

این مطالعه در مجله Journal of Experimental Medicine منتشر گردید.

این استراتژی توانست از  نوروپاتی محیطی جلوگیری نماید. این اختلال می تواند نتیجه شیمی درمانی یا دیابت کنترل نشده باشد که می تواند منجر به درد ثابت، بی حسی، سوزش، خارش و ضعف عضلانی شود.

نوروپاتی محیطی شایع ترین بیماری نورودژنراتیو در سراسر جهان می باشد. تحقیقات اخیر نشان داده است که برای اولین بار می توان به طور موثری فیبرهای شکسته شده را در موش به کمک ژن تراپی ویروسی استاندارد بلوک کرد. وقتی که یک آکسون آسیب می بیند، پروتئینی موسوم به SARM1 فعال می گردد. در نورون های سالم این پروتئین خاموش می شود. مطالعات قبلی نشان داده است که SARM1 فعال شده باعث تحریک آکسون ها به خود تخریبی می گردد. در این مطالعه محققان از یک ویروس که بیماری زا نمی باشد جهت رساندن یک نوع از SARM1 موتاسیون یافته که باعث بلوک تخریب آکسونی می گردد استفاده کردند. این SARM1 جهش یافته مانع از دست رفتن سریع انرژی و ساختارهای ویژه ای از آکسون ها خواهد شد. با این روش ژن درمانی، نوع جهش یافته ای از SARM1 وارد گردید که نه تنها باعث غیر فعالسازی خود می گردد بلکه پروتئین های SARM1 نرمال  که در موش های با آسیب اعصاب مشاهده میشود را بلوک می سازد.

روش ژن درمانی ویروسی مشابهی در مطالعات بالینی دیستروفی عضلانی دوشن استفاده شده است.

این روش درمانی می تواند در بیماری های مختلفی استفاده شود.

علاوع بر ژن درمانی مذکور، محققان در جستجوی روشی دیگر برای بلوک SARM1 هستند.

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : نورودژنراسیون، ژن درمانی ویروسی، SARM1

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله