پسندیدم : ۰

سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۲

نظام سلامت

۵۸۲ میلیارد ریال هزینه بیماران کرونایی تحت پوشش بیمه سلامت دربخش بستری

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: از افراد تحت پوشش بیمه سلامت تا کنون دربخش بستری ۲۱ هزار و ۵۲۲ نفر بستری شدند، به عبارتی این افراد در مجموع ۱۱۲ هزار و ۷۶۵ روز درمراکز درمانی بستری و خدمات دریافت کردند، ضمن اینکه هزینه بستری تمامی این بیماران درروزهای بستری ۵۸۲ میلیارد ریال تا کنون برآورد شده است.
بخش اخبار صنفی پزشکی

مدیریت بخش : محمد شاه بیگی


از افراد تحت پوشش بیمه سلامت تا کنون دربخش بستری ۲۱ هزار و ۵۲۲ نفر بستری شدند، به عبارتی این افراد در مجموع ۱۱۲ هزار و ۷۶۵ روز درمراکز درمانی بستری و خدمات دریافت کردند، ضمن اینکه هزینه بستری تمامی این بیماران درروزهای بستری ۵۸۲ میلیارد ریال تا کنون برآورد شده است.

 براساس سر فصل خدمات، داروی مصرفی بخش به میزان ۸.۵ درصد، هتلینگ ۶.۹ درصد، ویزیت ۳.۲ درصد، آزمایشگاه ۲ درصد و سی تی اسکن حدود یک درصد درسبد هزینه های بیمه سلامت افزایش پیدا کرده است، همچنین سهم خدمات جراحی عمومی ۰.۴ درصد ، لوازم اتاق عمل ۵.۳ درصد و پزشک جراح ۱.۵ درصد درسبد هزینه ها کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر نرخ اشغال تخت های عادی درگذشته ۲۳ درصد از هزینه های بیمه سلامت را شامل می شد که این میزان به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است، از سوی دیگر تخت های ویژه ۱۶ درصد هزینه ها را تشکیل می داد که به ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت در پایان در خصوص اینکه چرا بیماران کرونایی هنوز از دفترچه استفاده می کنند و نسخه نویسی الکترونیکی ثمربخش نبوده است . این مساله نیاز به فرهنگ سازی دارد، ضمن اینکه تعداد بسیار موسسات دربخش خصوصی و شلوغی مراکز دانشگاهی نیز مزید برعلت است، درصورت تداوم کرونا درماه های آتی  برای پیشگیری از هزینه های تحمیلی میزان مشاوره پزشکان و پاسخگویی تلفنی از طریق سامانه ۱۶۶۶ افزایش پیدا می کند.منتشر کننده خبر : محمد شاه بیگی


کلمات کلیدی : هزینه بیماران کرونایی. بیمه سلامت. نسخه نویسی الکترونیکی

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله