امتیاز شما :
امتیاز : ۵

پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۲۲:۱۵

تازه های بیماری های گوش و حلق و بینی

درمان ساده اختلال شنوایی مرتبط با سر وصدا

تجمع مایع در گوش داخلی به دنبال تماس با صدای بلند در طول ساعات کوتاهی اتفاق می افتد که حاوی مقادیر بالای پتاسیم می باشد. جهت بازگرداندن اثر پتاسیم و کاهش تجمع مایع، می توان از تزریق ترکیبات نمکی و قندی به داخل گوش میانی، ۳ ساعت بعد از تماس با صدا استفاده نمودند.
May 7, 2018

University of Suthern California

 

تماس با صدای بلند از جمله آتش بازی، کنسرت و غیره می تواند به از دست رفتن دائمی شنوایی منجر گردد. این اختلال حدود 15 درصد از مردم آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد. درمان این نوع از اختلال در شنوایی در دسترس نمی باشد. تحقیقات انجام شده در Keck School of Medicine of USC امیدی در جهت پی بردن به مکانیسم ایجاد ناشنوایی مرتبط با سر و صدا ایجاد کرد و نشان داد که چگونه تزریق یک ترکیب بر پایه نمک یا قند به داخل گوش میانی می تواند شنوایی را مجددا بازگرداند.

نتایج این مطالعه در PNAS منتشر شد.

جهت ایجاد روش درمانی برای درمان از دست دادن شنوایی مرتبط با صدا، لازم است که ابتدا مکانیسم ایجاد آن مشخص گردد. یا این هدف یک وسیله برای عکس برداری از داخل حلزون ایجاد گردید.

مشخص شد که پس از تماس با صدای بلند، دو فرآیند اتفاق می افتد: سلول های مویی حسی که صدا ها را تشخیص داده و به سیگنال های عصبی تبدیل می نماید، می میرند و گوش داخلی نیز پر از مایع می گردد که منجر به مرگ نورون ها خواهد شد.

وقتی شما کنسرت را ترک می کنید در گوش خود احساس پری خواهید کرد و صدای زنگ خواهید شنید. محققان ارتباط بین تجمع مایع و از دست دادن نورون ها را مشاهده نمودند. مرگ سلول های حسی مویی منجر به از دست رفتن شنوایی خواهد شد. اما اگر چند سلول مویی باقی بماند و به کار خود ادامه دهد و به نورون ها متصل نباشد صداها توسط مغز غیر قابل پردازش خواهد بود.

تجمع مایع در گوش داخلی  به دنبال تماس با صدای بلند در طول ساعات کوتاهی اتفاق می افتد که حاوی مقادیر بالای پتاسیم می باشد. جهت بازگرداندن اثر پتاسیم و کاهش تجمع مایع، می توان از تزریق ترکیبات نمکی و قندی به داخل گوش میانی، 3 ساعت بعد از تماس با صدا استفاده نمودند. محققان نشان دادند که این تزریق از دست دادن نورون ها را 45 تا 64 درصد کاهش می دهد. این روش می تواند عملکرد شنوایی را بازگرداند.

سربازان می توانند یک بطری کوچک از این مایع را با خود داشته باشند و با استفاده از آن پس از قرار گیری در معرض صدای بمب از شنوایی خود محافظت نمایند. این روش می تواند در درمان انواع بیماری های گوش داخلی در ارتباط با تجمع مایع از جمله منیر استفاده نمود.

 

اطلاعات بیشتر:

Jinkyung Kim et al., Osmotic stabilization prevents cochlear synaptopathy after blast trauma, PNAS (2018).


کلمات کلیدی : از دست رفتن شنوایی مرتبط با صدا

نسخه چاپی
حامیان مجله