امتیاز شما :
امتیاز : ۵

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۱۲

تازه های پزشکی

درمانی نوین، امیدی تازه برای درمان بیماری های خود ایمن

محققان گام جدیدی به سوی درمان بیماری های اتوایمیون برداشته اند. این برای اولین بار است که محققی به پروتئین های مرگ سلولی برنامه ریزی شده (PD- ۱) به عنوان یک هدف برای ساخت درمانی برای بیماری های اتوایمیون نظر کرده اند.

March 4, 2019

University of Utah Health

 


محققان درمان مورد نظر را روی مدل های موش دیابت مورد آزمایش قرار دادند. آن ها دریافتند که این درمان شروع دبایت را در موش ها به تاخیر انداخت ( 29 هفته در مقایسه با 19 هفته در گروه کنترل).

این درمان که در نمونه های ام اس نیز آزمایش گردید، نه تنها پیشرفت کاهش قدرت عضلانی را در موش ها به تعویق انداخت بلکه این موش ها توانایی راه رفتن خود را از سر گرفتند. موش ها برای 25 روز بعد از درمان پیگیری شدند و ضعف عضلانی آنها برگشت نداشت.

در یک سیستم ایمنی سالم، سلول های عرضه کننده PD- 1 از جمله سلول های ایمنی (لنفوسیت T و B) به عنوان نقطه کنترل جهت پیشگیری از سیکل حمله کننده به خود عمل می کنند. در افراد مبتلا به اختلالات خودایمن، این سلول ها این نقطه کنترل را رد کرده و گوش به زنگ باقی مانده و سلول های بدن را مورد تهاجم قرار می دهند.

محققان سلول های بیان کننده PD- 1 را مورد هدف قرار دادند. به این ترتیب امکان جلوگیری از نقص ایمنی ناشی از درمان های رایج بیماری های اتوایمیون فراهم خواهد شد.

محققان یک مولکول پروتئینی را برای کاهش بیان سلول های عرضه کننده PD- 1 دارای اختلال عملکرد، مهندسی کردند.  این مولکول مهندسی شده شامل 3 قسمت می باشد: آنتی بادی ضد PD- 1، اگزوتوکسین سودوموناس و یک متصل شوند(آلبومین).  بخش آنتی بادی همانند یک کلید که به سلول های عرضه کننده PD- 1 دسترسی و اتصال می یابد عمل می کند. بخش توکسینی سلول را می کشد و بخش اتصالی به مولکول های مهندسی شده امکان گردش در بدن برای مدت طولانی تر را می دهد. در واقع محققان یک درمان را گسترش دادند که باعث سرکوب سلول های ایمنی غیر سالم و در نتیجه خاموشی پاسخ های بیش فعال ایمنی می گردد. در این روش پاسخ ایمنی نرمال حفظ می شود.

در صورتی که محققان بتوانند بخش آنتی بادی این ساختار را انسانی نمایند میتوانند گام بزرگی در جهت درمان بیماری های خود ایمن بردارند.

اطلاعات بیشتر: 10. 1038/ s41551-019-0360-0

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : بیماری های اتوایمیون، PD- 1، سیستم ایمنی

نسخه چاپی
حامیان مجله