امتیاز شما :
امتیاز : ۵

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۲۸

تازه های بیماری های زنان

جلوگیری از عود سرطان تخمدان با هدف قرار دادن سلول های شبه بنیادی

سرطان تخمدان از انواع شایع سرطان نمی باشد اما از کشنده ترین ها است. علت این امر آن است که ۷۰ درصد موارد عود اتفاق می افتد. مطالعه جدیدی توسط محققان دانشگاه Pittsburg و همکاری مراکز دیگر، ریشه این عود را با استفاده از دارویی که باعث نابودی سلول های شبه بنیادی سرطان تخمدان مورد هدف قرار دادند.

March 12, 2019

University of Pittsburg

 

نتایج این مطالعه در مجله Cell Reports منتشر گردید و نشان داد که داروی آزملیشی جدید 673A که به طور اختصاصی باعث مرگ سلول های شبه بنیادی باقی مانده بعد از شیمی درمانی خواهد شد. در نمونه موش سرطان تخمدان، درمان ترکیبی با 673A و شیمی درمانی باعث افزایش قابل توجهی در میزان  بقا گردید.

می توان سلول های شبه بنیادی را همانند بذر در نظر گرفت که در محل ریشه کرده و رشد می نمایند.

شیمی درمان  باعث مرگ 90 الی 99 درصد سلول های سرطانی می شود. اما از آنجا که روی سلول های شبه بنیادی اثر ندادر احتمال بازگشت سرطان وجود خواهد داشت. طبق اظهارات دکتر بوکانوویچ حتی 11 سلول شبه بنیادی برای تشکیل تومور کافی می باشد. در حال که 50000 سلول غیر شبه بنیادی باعث تشکیل تومور نخواهد شد.

دارو673A باعث مرگ این سلول های شبه بنیادی با هدف قرار دادن مسیر ALDH خواهد شد. این درمان تنها باعث مرگ 5-3 درصد سلول های سرطانی خواهد شد.

60 درصد نمونه های موش مبتلا به سرطان تخمدان انسانی که تحت درمان با شیمی درمانی و 673A قرار گرفته بودند، 6 ماه بعد درمان کامل شدند. در مقایسه با اینکه تنها 10 درصد نمونه های تحت درمان با شیمی درمانی تنها درمان شدند. این دارو در درمان سرطان های مقاوم به شیمی درمانی موثر می باشد. به طوری که 3/2 نمونه های درمان شده با این دارو شیمی درمانی بعد از 6 ماه به فاز خاموشی بیماری رفتند. این درحالی است که تمامی نمونه های تحت درمان با کموتراپی به تنهایی در این بازه زمانی مردند. داروی 673A در مقایسه با سایر مهار کننده های ALDH، 10 برابر اثربخشی بیشتری داشته و می تواند روی شیمی درمانی اثر سینرژیسم داشته باشد.

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : سرطان تخمدان، شیمی درمانی، سلول های شبه بنیادی، ALDH،673A

نسخه چاپی
حامیان مجله