امتیاز شما :
امتیاز :

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۴۱

تازه های پزشکی

رگ مصنوعی با فناوری نانو در سیستان و بلوچستان ساخته شد

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: رگهای مصنوعی با قطر کوچک با کمک فناوری نانو در دانشکده مهندسی شهید نیکبخت این دانشگاه ساخته شد.

ایرنا- این پروژه تحقیقاتی از سال 90 آغاز شد و در سال 93 با امضای تفاهم نامهای بین این دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ( NIMAD) بهمنظور خودکفایی و تولید ملی به اجرا درآمد.
پروژه ساخت رگ مصنوعی با قطر کوچک بهصورت موفقیت آمیزی با بکارگیری تکنیکهای جدید مهندسی بافت و مواد مورد تایید موسسه های معتبر بینالمللی در آزمایشگاه تحقیقاتی با همکاری دانشجوی دکترای دانشگاه سیستان و بلوچستان در مدت 6 سال تا مرحله تست حیوانی با موفقیت انجامگرفته است
خواص مکانیکی و آزمونهای برون تنی نمونههای طراحیشده بهصورت کامل طبق استانداردهای بینالمللی مورد ارزیابی قرار گرفته و در ادامه مطالعات بالینی رگهای مصنوعی ساخته شده بهطور موفقیت آمیزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط تیم تحقیقاتی دکتر غلامحسین کاظم زاده فوق تخصص جراحی عروق و تروما بر روی گوسفند انجامشده است.

 


کلمات کلیدی : رگ مصنوعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

نسخه چاپی
حامیان مجله