امتیاز شما :
امتیاز :

جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ۲۰:۴۰

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

اپروچ درمانی جدید برای کاهش آسیب ناشی از سکته مغزی

محققان به طور موفقیت آمیزی از یک اپروچ جدید که به طور قابل توجهی آسیب مغزی ناشی از استروک در نمونه های موش را کاهش می دهد، استفاده کردند. این اپروچ درمانی جدید از طریق هدف قرار دادن همی کانال های بیان شده توسط آستروسیتها عمل می کنند.

March 14, 2019

University of British Columbia

 

یک درمان جدید برای نوع شایع استروک به زودی امکانپذیر خواهد بود. در مطالعه ای که در مجله Experimental Medicine منتشر گردید، محققان به طور موفقیت آمیزی از یک اپروچ جدید که به طور قابل توجهی آسیب مغزی ناشی از استروک در نمونه های موش را کاهش می دهد، استفاده کردند. این اپروچ درمانی جدید از طریق هدف قرار دادن همی کانال های بیان شده توسط آستروسیتها عمل می کنند. قابل ذکر است که این مسیراجازه جریان یون و مولکول های کوچک را میدهد.

هنگامی که استروک اتفاق می افتد این همی کانال ها باز شده و مولکول های توکسیک به فضای خارج از آستروسیت ها نشت می کنند که نتیجه آن التهاب و تخریب نورون ها خواهد بود.

مطالعات نشان می دهد که عملکرد همی کانال ها در استروک مختل می گردد. در نتیجه می توان با بلوک آنها تخریب مغز را کاهش داد. در واقع محققان در صدد افزایش توانایی آستروسیت ها جهت محافظت از نورون ها در جریان استروک هستند.

محققان به طور ویژه روی استروک های ایسکمیک متمرکز شدند. استروک ایسکمیک 80 درصد موارد استروک را به خود اختصاص می دهند.

محققان از اپروچ ژنتیکی که کانال های پروتئینی موسوم به connexin را مورد هدف قرار می دهند، استفاده کردند. در واقع به این ترتیب شکل گیری همی کانال ها بلوک می گردد. این اقدام به آستروسیت ها امکان می دهد که از نورون ها محافظت نمایند بویژه آنکه سایز آسیب را در مغز کاهش می دهند. محققان بعلاوه از مولکول Gap 19 جهت بلوک کردن این همی کانال ها استفاده کردند که نتیجه آن تخریب کمتر بافت مغز به دنبال استروک بود. نتایج این مطالعات نشان می دهند که بلوک کننده های همی کانال های connexin می توانند به عنوان مواد نوروپروتکتیو در استروک مورد استفاده قرار گیرند.

محققان معتقدند که این اپروچ می تواند در درمان سایر بیماری های نورودژنراتیو از جمله آسیب تروماتیک مغز و آلزایمر مورد استفاده واقع شود.

اطلاعات بیشتر: 10. 1084/jem.20171452

تهیه کننده  مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : استروک، سکته مغزی، همی کانال connexin

نسخه چاپی
حامیان مجله