امتیاز شما :
امتیاز :

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۷

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

بهبود علائم آلزایمر با استفاده از تحریک امواج مغزی

محققان دانشگاه MIT نشان دادند که با قرار دادن نمونه های موش آلزایمر در معرض نور و صدای ویژه ای می توان اختلالات شناختی و حافظه آنها را بهبود بخشید.

March 14, 2019

Massachusett Institute of Technology

 


این درمان غیر تهاجمی که از طریق القا امواج مغزی موسوم به نوسانات گاما عمل می نماید می تواند به طور قابل توجهی تعداد پلاک های آمیلوئید را در مغز کاهش دهد. این پلاک ها در مناطق گسترده ای از مغز شامل مناطق  مربوط به عملکرد شناخت از جمله حافظه  و یادگیری پاکسازی گردید.

طبق اظهارات محققان، ترکیب تحریکات بینایی و شنوایی برای یک هفته تاثیرات مثبتی روی کورتکس پره فرونتال و کاهش پلاک های آمیلوئید در مغز موش ها داشته است.

این روش نیازمند مطالعات بیشتر جهت بررسی ایمنی و نیز بررسی آن روی نمونه های انسانی می باشد. نتایج این مطالعه در مارچ در مجله Cell منتشر خواهد شد.

نورون های مغزی سیگنال های الکتریکی تولید می نمایند که سینکرونیزه شده و  امواج کغزی با فرکانس های مختلف را تولید می کند. مطالعات قبلی نشان داده است که در بیماران مبتلا به آلزایمر نواسانات فرکانس گاما مختل می باشد. این امواج در توجه، ادراک و حافظه نقش دارد.

در سال 2016 دکتر تسای و همکارانش برای اولین بار نشان دادند که بازیابی نوسانات گاما در مغز موش های مبتلا به آلزایمر اثرات مثبتی در بر خواهد داشت. در آن مطالعه از نور با فرکانس 40 هرتز برای روزی یک ساعت استفاده گردید. نتایج نشان داد که  این درمان میزان پلاک های بتا آمیلوئید و سایر مارکرهای پاتوژنیک مرتبط با آلزایمر از جمله پروتئین های تائو را کاهش می دهد. این درمان همچنین روی عملکرد میکروگلیاها به عنوان سلول های ایمنی پاکسازی کننده دبری ها اثر بهینه ای دارد.

در مطالعه حاضر نور به کورتکس بینایی محدود شد. محققان دریافتند که در معرض نور 40 هرتز به طور روزانه برای برای 1 ساعت قرار گرفتن به مدت 7 روز، به طور قابل ملاحظه ای میزان پلاک های بتا آمیلوئید را در کورتکس شنوایی و هیپوکامپ کاهش می دهد.

محققان همچنین از ترکیب نوسانات بینایی و شنوایی استفاده کردند که اثر مضاعفی مشاهده گردید.

محققان در حال بررسی ایمنی درمان روی داوطلبان سالم هستند و در مرحله بعد اثر درمانی این روش روی بیماران آلزایمر بررسی خواهد شد.

تهیه کننده و مترجم خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : آلزایمر، امواج مغزی، امواج گاما، بتاآمیلوئید

نسخه چاپی
حامیان مجله