پسندیدم : ۱۳۳

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶

فراموشی آنتروگراد:




فراموشی جلورونده : 
نوعی فراموشی،که باعث از دست دادن حافظه در مورد وقایع جدید می شود. فرد مبتلا به این بیماری، قادر به یادگیری اطلاعات جدید نیست . آن را غالباً ( از دست دادن حافظه کوتاه مدت) می نامند .
تحقیقات اخیر نشان داده که این تغییرات هم، روی حافظه بلند مدت نیز تأثیر گذار می باشد.
فرایندهای توجه و حافظه فوری در فراموشی آنتروگراد حفظ می شوند ، با این حال ، اطلاعات در دراز مدت به درستی ذخیره نمی شوند ، بنابراین در نهایت فراموش می شوند.
فراموشی آنتروگراد یک کمبود (حافظه انتخابی ) است که در نتیجه آسیب مغزی رخ داده که فرد در ذخیره اطلاعات جدید با مشکلات قابل توجهی روبرو است.
در مقابل ، فراموشی آنتروگراد بر یادآوری اطلاعات گذشته تأثیر نمی گذارد. تمام اطلاعات ذخیره شده قبل از ظاهر تغییر به طور کامل حفظ می شود و فرد قادر است آنها را بدون مشکل به خاطر بسپارد.
این تغییرات، به طور کامل بر یادگیری اطلاعات جدید تأثیر می گذارد.
با این حال ، برخی از افراد مبتلا به این نوع فراموشی قادر به یادگیری مهارت ها و عادت های جدید هستند.
نشان داده شده است که فراموشی آنتروگراد عمدتاً بر ( ذخیره واقعیت ها و وقایع) تأثیر می گذارد ، در حالی که به نظر می رسد یادگیری مهارت ها بیشتر حفظ شده باشد.
تعیین اینکه کدام مناطق مغزی در ایجاد فراموشی آنتروگرادی نقش دارند ، یکی از چالش های اصلی در علوم امروزی می باشد.
معمولا آسیب مغزی در ناحیه هیپوکامپ و نواحی( لوب گیجگاهی داخلی ) باعث ایجاد فراموشی آنتروگراد می شود.


کلمات کلیدی : فراموشی آنتروگراد فراموشی جلو رونده

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله