پسندیدم : ۴۰

شنبه ۱۱ دي ۱۴۰۰ ۱۱:۵۲

عصب چهره‌ای یا فاشیال (عصب صورت )
عصب چهره‌ای یا فاشیال (عصب صورت )  عصب هفتم) . هفتمین زوج از میان اعصاب مغزی،که یک عصب محیطی مختلط (حسی-حرکتی) می باشد. این عصب دو وظیفه اصلی را انجام می دهد. برخی از اطلاعات حسی را از زبان و داخل دهان منتقل می کند. حدود دو سوم از کاربرد  نوک زبان، توسط عصب صورت کنترل می شود. این عصب، از ساقه مغز، در پونز و مدولا گسترش می یابد.عصب  صورت، ماهیچه های صورت و نحوه انقباض و تولید حالات صورت را کنترل می کند.

 عصب صورتCN7 به چندین شاخه تقسیم می شود. عصب بزرگتر پتروزال، به غده اشکی (غده ای که اشک می ریزد) و حفره بینی و هسینوس های اسفنوئید، فرونتال، ماگزیلاری و اتموئید (حفره های جمجمه) را کنترل می کند. یکی از شاخه ها سیگنال های حرکتی را به عضله استاپدیوس، که در گوش داخلی قرارگرفته، را کنترل می کند.

شاخه ای به نام chorda tympani به غدد زیر زبانی (یک غده بزاقی اصلی) و غدد زیر فکی (غده هایی که در زیر کف دهان قرار دارند) را کنترل می کند. 

تمپانی چشایی، حس چشایی را از نوک زبان منتقل می کند.

بیشتر مشکلات مربوط به عصب صورت شامل فلج، معمولاً با فلج بل است این وضعیت و همچنین سایر اشکال فلج، گاهی اوقات توسط عفونت ویروسی یا عوارض بیماری لایم ایجاد می شود.

عصب صورت، درون غده پاروتید به شش شاخه تقسیم وعضلات صورت را عصب رسانی می کند .شاخه‌های آخرعصب صورت شامل:

  • گردنی(سرویکال)
  • فکی تحتانی(ماندیبولار)
  • دهانی(بوکال)
  • گونه ای(زایگوماتیک)
  • گیجگاهی(تمپورال)
  • گوشی پشتی(اوریکولار خلفی)

فیبرهای هسته حرکتی عصب صورت، به گروه های عضلانی شامل:

۱-عضلات دهان

۲-عضلات بینی

۳-عضلات گردن

۴-عضلات مسئول حرکت پلک ها

۵- عضله گیجگاهی-پیشانی، که پوست سر را تکان می دهد.

۶- عضله گوش داخلی که به استخوان رکابلی متصل است.


کلمات کلیدی : عصب چهره ای. فاشیال. عصب صورت. پتروزال

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله