امتیاز شما :
امتیاز :

شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲

تازه های سلول های بنیادی

نتیجه موفقیت آمیز استفاده از سلول های بنیادی برای مقابله با بیماری صرع در مطالعات پیش بالینی
طی یک دهه گذشته محققین توانسته اند سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) را تقریبا از هر نوع سلولی در بدن تولید کنند. این سلول های بنیادی می توانند در ادامه برای تمایز به انواع سلول های بدن از جمله نورون های بینابینی گاباارژیک مورد استفاده قرار گیرند.
محققان در مطالعه جدیدی، این نورون های بینابینی گاباارژیک مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی را هیپوکامپ مدل موشی صرع پیوند کردند. این امر موجب سرکوب تشنج و حتی بهبود عملکرد شناختی و رفتاری در فاز مزمن صرع شد. تست های بیشتر نشان داد که این نورون های انسانی پیوند شده سیناپس ها یا ارتباطاتی را با نورون های تهییجی میزبان برقرار می کنند. هم چنین این نورون ها برای گابا و سایر مارکرهای مربوط به نورون های بینابینی نیز مثبت بودند. یافته جالب دیگر این مطالعه این بود که نورون های گاباارژیک انسانی پیوند شده به طور مستقیم در کنترل تشنج دخیل هستند و خاموش کردن این نورون های گاباارژیک انسانی منجر به افزایش تعداد تشنج می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سلول های گاباارژیک مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی برای کنترل و درمان طولانی مدت تشنج و تسکین مشکلات مربوط به صرع امیدوار کننده هستند.

منبع خبر: stemcell.isti.irکلمات کلیدی : تشنج، صرع، سلول بنیادی

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله