امتیاز شما :
امتیاز : ۵

دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۰۲:۰۲

تازه های پزشکی

ایران به باشگاه بانکهای خون بند ناف با بیش از ۱۰۰ هزار نمونه پیوست

شرکت فناوری «بنیاختههای رویان» بهعنوان بزرگترین مرکز ذخیرهسازی سلولهای بنیادی در خاورمیانه، در سال ۹۷ توانست از مرز ۱۰۰ هزار نمونه ذخیرهشده خون بند ناف بگذرد و به باشگاه بانکهای بیش از ۱۰۰ هزار نمونه ذخیرهشده بپیوندد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شرکت فناوری بنیاختههای رویان، جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیم از بند ناف، انجام بزرگترین کار آزمایی بالینی طرح فلج مغزی، ارائه خدمات ذخیرهسازی سلولهای بنیادی خون محیطی حفظ ثبات شرکت، تولید پرده آمنیوتیک، مجوز راهاندازی شرکت در آذربایجان، انجام بدون وقفه ذخیرهسازی خون بند ناف و آغاز پروژه ساختمانی در پارک فناوری پردیس از مهمترین خدمات این مجموعه در سال 97 بوده است.
شرکت فناوری بنیاختههای رویان در سال 1397 با اضافه کردن محصولات و خدمات جدید به مجموعه فعالیتهای خود توانست، گام مهمی در مسیر توسعه خدمات شرکت بردارد.

** عبور از مرز ذخیرهسازی یکصد هزار نمونه خون بند ناف
مسئولان شرکت فناوری بنیاختههای رویان وابسته به پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، پیشبینی میکنند با توجه به اینکه تا پایان 97 مجموع نمونههای بانک عمومی و خصوصی بیش از 110 هزار نمونه رسیده است تا پایان سال 98 تعداد نمونههای ذخیرهشده این مجموعه را به 130 هزار نمونه افزایش دهند.

** جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیم از بافت بند ناف
جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیم از بند ناف که نام وارتوسل برای آن انتخاب شده است، دستاورد بسیار مهمی است که یک رده سلولی را معرفی میکند.
شرکت بنیاختههای رویان تاکنون فقط از سلولهای بنیادی خونساز بند ناف برای درمان بیماریها استفاده میکرده اما از سال 97 توانسته است با جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیم بافت بند ناف را انجام دهد و با همکاری شرکت سل تک فارمد به مرحه تولید صنعتی برسد و اولین کارآزمایی بالینی را برای بیماری فلج مغزی در اطفال شروع کند.
این محصول میتواند کاربرد وسیعتری نسبت به خون بند ناف داشته باشد و امسال طرحهایی در این شرکت فناوری مطرح است تا بتوان از سلولهای بنیادی مزانشیم در سایر بیماریها نیز استفاده کرد.
شرکت فناوری بن یاختههای رویان درصدد است علاوه بر خون بند ناف، بافت بند ناف را برای همه خانوادههای متقاضی نیز ذخیرهسازی کند و زمینه این اقدام نیز فراهم شدهاست که پس از تکمیل تستهای کنترل کیفی، خدمات ذخیرهسازی بافت بند ناف نیز ارائه خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا


کلمات کلیدی : بانک خون بند ناف، ایران

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله