پسندیدم : ۶۲

شنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ ۲۰:۱۲

میگرن و ژنتیک: بزرگترین مطالعه تا به امروز، کشف درمان و داروهای جدید میگرن
  • یک مطالعه چندملیتی که ژنوم بیش از 100000 نفر را بررسی کرده، تعداد عوامل ژنتیکی شناخته شده خطر میگرن را سه برابر می کند.
  • در آخرین مطالعه روی دو نوع اصلی میگرن –( میگرن با اورا، میگرن بدون اورا ) دارای ژنتیک متمایز بوده، اما برخی از ویژگی‌های ژنتیکی مشترکی باهم دارند.
  • در این مطالعه، مناطق ژنتیکی شناسایی شده، باعث تولید داروهایی شد که علائم انواع مختلف میگرن را هدف قرار داده است.

میگرن وضعیتی است که باعث سردرد ضربان دار یا ضربان دار، معمولا در یک طرف سر می شود. سردرد اغلب با علائم دیگری مانند حالت تهوع، حساسیت مفرط به نور و صدا و استفراغ همراه است.

 چندین روز طول بکشد، با موارد شدیدی که بر توانایی فرد برای کار یا تحصیل تأثیر می‌گذارد.

بیشتر از ۱میلیارد نفر در دنیا ،  میگرن را تجربه کرده و در سطح جهانی، میگرن ، پس از کمردرد، از نظر سالهای زندگی با ناتوانی می باشد.

میگرن در زنان سه برابر مردان می باشد.

با این حال، حتی با بهترین درمان‌های حاد و پیشگیرانه نیز بسیار ناهمگن است و تعداد قابل توجهی از بیماران را بدون موفقیت درمان باقی می‌گذارد».

داروهایی برای درمان سردرد خود و دیگران برای پیشگیری از آن وجود دارد. با این حال،این داروها در بسیار از افراد بی تاثیر می باشد.

علت دقیق میگرن ناشناخته است، اما طبق نظریه پیشرو،میگرن یک بیماری عصبی،عروقی بوده  که شامل تعامل بین عروق خونی در سر و خود مغز می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که ژن ها تا ۶۰ درصد در ابتلای فرد به میگرن نقش دارند.

تقریباً یک سوم افراد مبتلا به میگرن، میگرن هاله را تجربه می کنند . اینها علائم حسی مانند چراغ های چشمک زن هستند که قبل یا در حین سردرد رخ می دهند.

با این حال، اینکه آیا دو زیرگروه اصلی میگرن - با اورا (MA) یا بدون اورا (MO) - شرایط ژنتیکی متمایز هستند، موضوعی بحث برانگیز بوده است.

سه برابر شدن عوامل خطر ژنتیکی

محققان در حال حاضر بزرگترین مطالعه ژنتیکی میگرن را تا به امروز انجام داده که شامل: تجزیه و تحلیل ژنوم 102084 فرد مبتلا به میگرن و 771257 فرد کنترلی که این بیماری را ندارند.

 123 منطقه ژنتیکی را شناسایی شده که با این بیماری مرتبط بوده و از این تعداد، 86 منطقه ژنتیکی  به تازگی شناخته شده که نشان دهنده سه برابر شدن عوامل خطر ژنتیکی شناخته شده است.

آنها همچنین سه منطقه ژنتیکی را کشف کرده که به نظر می رسد مختص ، دو مکان خاص برای MA MO، و نه مکان که با هر دو نوع MAوMOمرتبط می باشند.

 «علاوه بر دخالت ده ها منطقه جدید از ژنوم برای تحقیقات هدفمند تر، این مطالعه، اولین فرصت معنادار را برای ارزیابی اجزای ژنتیکی مشترک و متمایز در دو زیر گروه اصلی میگرن فراهم می کند.

« بیشتر عوامل خطر ژنتیکی بین MO و MA مشترک می باشند. اما چند مورد ژنتیکی مشاهده شده که فقط برای MA یا برای MO خطر ایجاد کرده، که نشان دهنده برخی از تفاوت های ژنتیکی بین این دو مورد اصلی میگرن می باشد.

 دو زیر گروه میگرن عوامل خطر ژنتیکی یک زیر گروه خاص از این بیماری می‌توان سرنخ‌های مهمی برای توسعه آینده داروهای مؤثرتر علیه آن نوع بیماری باشد.


سرنخ های جدید برای توسعه درمان

محققان در دو منطقه،   ژن هایی را شناسایی کرده، که این مناطق به تازگی داروهای میگرن را هدف قرار می دهند. 

منطقه اول حاوی ژن هایی بوده که پروتئینی به نام پپتید، ژن کلسی تونین (CGRP) را ساخته، که دسته اول از داروهای جدید میگرن، به نام مهارکننده‌های CGRP یا ژپانت بوده، که اولین ژن را مسدود می کند.

 در حالی که در منطقه دوم حاوی ژنی بوده که، گیرنده سروتونین 1F را ساخته و به  انتقال دهنده عصبی سروتونین متصل می شود.

و دسته جدید دوم از داروهای میگرن به نام ditans می باشد که گیرنده سروتین F1 را تحریک می‌کند.

 از طریق تعریف و درک بیشتر [از] این مکان‌های خطر، اهداف دارویی بسیار خاص جدیدی کشف می شود که هم به‌عنوان درمان حاد و هم پیشگیرانه میگرن کارایی دارند.»

در تئوری، داده های ژنتیکی می توان به شناسایی اهداف داروها برای کاهش علائم خاص، مانند هاله، که در حال حاضر هیچ درمانی برای آن وجود نداشته، کمک کند.

دکتر Cady گفت که این مطالعه "امید دوره جدیدی را برای درک بهتر پاتوفیزیولوژی میگرن و توسعه درمان دارویی هدفمندتر و شخصی سازی شده ارائه می دهد."

به طور خاص، مطالعات می توانند تغییرات ژنتیکی را مشخص کنند که با فنوتیپ های خاص یا تظاهرات بیماری مانند هاله در میگرن مرتبط است.

دکتر Cady گفت: "فقط می توان تصور کرد که بسیاری از فنوتیپ های دیگر میگرن و شاید بیماری های همراه میگرن، مانند اضطراب، افسردگی، و سایر اختلالات درد، با استفاده از این روش در آینده با وضوح بیشتری تعریف شوند و قابل درمان باشند."

علاوه بر ارائه اطلاعات ژنتیکی در مورد انواع فرعی این بیماری، این مطالعه همچنین تایید کرد که ترکیبی از تغییرات عصبی و عروقی (رگ خونی) باعث میگرن می شود.

 


کلمات کلیدی : میگرن.میگرن و ژنتیک.داروی جدید میگرن. ژپانت .ditans ..سروتین F1.CGRP

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله