پسندیدم : ۳۲

چهارشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ ۲۲:۰۷

قوی ترین مطالعه جهانی ژنتیکی در مورد اسکیزوفرنی
دانشمندان DNA بیش از  300000 نفر از افراد مختلف  را تجزیه و تحلیل کردند

 

بزرگترین مطالعه ژنتیکی تا کنون در مورد اسکیزوفرنی تعداد زیادی ژن خاص را شناسایی کرده که می توان نقش مهمی در اختلال روانپزشکی ایفا کنند. دراین مطالعه جدید، 287 منطقه مختلف ژنوم،(طرح DNA بدن انسان)، تعداد بسیار بیشتری از پیوندهای ژنتیکی با اسکیزوفرنی نسبت به قبل، نشان داده شد.

گروهی متشکل از صدها محقق در 45 کشور، DNA 76755 فرد مبتلا به اسکیزوفرنی و 243649 فرد بدون آن را برای درک بهتر ژن ها و فرآیندهای بیولوژیکی زیربنای این بیماری مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.