امتیاز شما :
امتیاز :

دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۰۲:۰۸

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

اجرای بزرگترین کارآزمایی بالینی طرح فلج مغزی

از دیگر اقدامات بسیار مهم، به دنبال جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیم بند ناف، مرحله اول تزریق سلولهای بنیادی مزانشیم به بیماران فلج مغزی انجام و مرحله دوم طرح که در کودکان ۴ تا ۱۴ ساله بود با همکاری مرکز طبی کودکان و ستاد توسعه سلولهای بنیادی شروع شده و نزدیک به ۱۲۰ بیمار در این طرح قرار گرفتهاند.
تاکنون دو نوبت تزریق برای بیماران انجام شده و نتایج اولیه نشاندهنده اثربخشی آن است و این طرح بهعنوان بزرگترین طرح کارآزمایی بالینی فلج اطفال در سطح منطقه است. در سال 98 برای بیماران تزریقهای نوبت دوم و سوم و همچنین پذیرش بیماران جدید انجام میشود.
برای پذیرش بیماران جدید، باید توجه داشت، افرادی که در مرکز طبی کودکان تهران از قبل پذیرش شده و فلج مغزی آنها مورد تائید پزشک قرار گرفته و طبق نظر پزشک معالج، سلول درمانی برای نوع ناتوانی آنها، مؤثر تشخیص داده شده باشد، توسط مرکز طبی پذیرش میشوند و بانک خون بند ناف رویان پذیرش مستقلی ندارد.
همچنین طرح تزریق مزانشیم بند ناف برای بیماران اوتیسمی و بیماران مبتلا به آرتروز شدید نیز در دستور کار آینده این شرکت قرار دارد.
استفاده از این نوع سلولها بسیار مؤثر است و در دنیا برای بیماریهای مختلف مانند آلزایمر، پارکینسون، ام اس، سکتههای مغزی و SMA از سلولهای مزانشیم استفاده شده و کارشناسان شرکت بنیاختههای رویان امیدوارند در این زمینه بتوانند کارآزمایی بالینی را انجام دهند.

**
ارائه خدمات ذخیرهسازی سلولهای بنیادی خون محیطی
خدمت دیگر شرکت به خانوادهها و مراکز پیوند، ذخیرهسازی سلولهای بنیادی خون محیطی است که برای مراکز پیوند بسیار مهم و کاربردی است.
از اسفند سال 96 این خدمت در شرکت بنیاختههای رویان شروع شده و از ابتدای سال 97 با توجه به اطلاعرسانیهای انجامشده در سطح مراکز پیوند، برای پیوندهای اتولوگ و آلوژن، بیش از 150 نمونه خون محیطی برای بیماران ذخیره شده است و از این تعداد بیش از 50 بیمار نمونههای خون محیطیشان برای خودشان پیوند شده که بسیار ارزشمند است.

**
تولید پرده آمنیوتیک
دانش فرآوری پرده جنینی یا پرده آمنیوتیک بهعنوان ضمائم زایمانی که دور ریخته میشود نیز در شرکت فناوری بن یاختههای رویان وجود دارد. در سال 97 در پارک علم و فناوری پردیس، فضایی که شامل کلین روم مجهز برای تولید پرده آمنیوتیک است، تأمین شده است.

 


کلمات کلیدی : فلج مغزی، کارآزمایی بالینی، سلول های بنیادی مزانشیمی

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله