پسندیدم : ۱۴۳

يکشنبه ۱۷ تير ۱۴۹۷ ۱۶:۲۵

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

هدف درمانی جدید برای تومور مغزی

درمان های هدفمندتر و با توکسیستی کمتربرای افزایش حیات در کنار کیفیت زندگی بهتربرای کودکان مبتلا به سرطان مغز لازم می باشد. تحقیقات دکتر تامرا وربوستسکی قدم جدیدی در این زمینه می باشد.
 

July 6, 2018

University of Manitoba

 

تومور مغزی 20 درصد از تمام موارد سرطان های دوان کودکی و بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان در افراد زیر 20 سال در کانادا را به خود اختصاص می دهد. علی رغم بهبود دستاوردهای بالینی، بیماران به عقب ماندگی های شناختی و فیزیکی وسیعی حاصل از توکسیسیتی ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی زندگی می کنند.

درمان های هدفمندتر و با توکسیستی کمتربرای افزایش حیات در کنار کیفیت زندگی بهتربرای کودکان مبتلا به سرطان مغز لازم می باشد. تحقیقات دکتر تامرا وربوستسکی قدم جدیدی در این زمینه می باشد.

یک مطالعه جدید منتشر شده در Cancer Research توسط لیسا لیانگ، یک مارکر CD271 در سطح سلول های بنیادی تومور مغزی را نشان داد که می تواند به عنوان وسیله تشخیصی نوین برای تومورهای Sonic Hedgehog medulloblastoma  مورد استفاده قرار گیرد. این تومور شایع ترین نوع تومور بدخیم اولیه مغزی در کودکان می باشد.

آزمایشگاه Werbowetski-Ogilvie نشان داد که سلول های عرضه کننده مارکر CD271 می تواند با دارویی تحت عنوان selumetinib مورد هدف قرار گرفته و تخریب گردد.

این دارو بسیار امیدوارکننده می باشد زیرا می تواند از سد خونی مغزی عبور نماید و به صورت هدفمند سلول های تومورال را مورد هدف قرار دهد. این دارو در حال حاضر در مطالعات بالینی برای درمان انواع دیگر تومورهای مغزی اطفال وارد شده است.

این گروه تحقیقاتی در حال مطالعه selumetinib در ترکیب با سایر دارو های ضد سرطان در مطالعات پیش بالینی حیوانی با هدف افزایش طول عمر و کیفیت زندگی با کاهش سیتوتوکسیستی درمانی هستند.

تهیه کننده خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد

 

اطلاعات بیشتر:

Lisa Liang et al. CD271+ cells are diagnostic and prognostic and exhibit elevated MAPK activity in SHH medulloblastoma, Cancer Research (2018). DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-0027


کلمات کلیدی : گلیوبلاستوما، CD271

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله