امتیاز شما :
امتیاز :

يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ۲۲:۳۴

تازه های بیماری های داخلی

کاهش شدت آرتریت روماتوئید با ونوم عقرب

تحقیقات منتشر شده توسط محققان کالج بیلور در فوریه ۲۰۱۸ نشان می دهد درمانی که بتواند زندگی ۱۰۳ میلیون بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید (RA) را بهبود بخشد روزی از ونوم عقرب بدست خواهد آمد.
February 26, 2018

Baylor College of Medicine


گروهی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر کریستین بیتون پی بردند که ونوم عقرب می تواند شدت RA را در نمونه های حیوانی بدون القاء عوارض جانبی درمان های دیگر کاهش دهد.  


RA یک بیماری خود ایمن است که می تواند مفاصل را تحت تاثیر قرار دهد. سلولی تحت عنوان سینوویوسیت شبه فیبروبلاستی (FLS) نقش مهمی در این بیماری دارد. این سلول در مفاصل رشد کرده و منجر به تولید ترکیباتی می شود که باعث تخریب مفصل و تحریک سلول های ایمنی به ایجاد التهاب و درد می گردد. با پیشرفت تخریب، مفصل افزایش اندازه یافته و توانایی حرکت را ازدست می دهد. درمان ذکر شده، سلول های ایمنی دخیل را مورد هدف قرار داده و مختص به FLS نمی باشد.

 مطالعات قبلی نشان می دهد که یک کانال پتاسیمی در سلول های FLS بیماران مبتلا بهRA شناسایی شده است که نقش مهمی در ایجاد این بیماری دارند. محققان به دنبال روشی برای مسدود کردن این کانال ها با هدف جلوگیری از تخریب مفصل هستند. دهه ها قبل پژوهشگران دریافتند که ونوم عقرب به صورت کنترل شده می تواند اثرات درمانی نیز داشته باشد.

    طبق مطالعات دکتر مارک تانر این ونوم حاوی ترکیبات مختلفی است که یکی از آن ها Buthus tamulus می باشد که می تواند کانال پتاسیمی FLS را به طور انتخابی مسدود نماید بدون آنکه تاثیری روی سایر سلول ها داشته باشد. در این مطالعه مشخص شد که ترکیبی از ونوم تحت عنوان ibariotoxin نیز قادر به بلوک کانال پتاسیمی FLS و کاهش شدت RA در موش می شود. در واقع این ترکیب پیشروی بیماری را متوقف و حتی باعث پس روی آن می گردد. قابل ذکر است که این درمان عوارض دیده شده در سایر بلوک کننده های کانال پتاسیمی از جمله paxillin، مانند ترمور و بی اختیاری ادرار را ندارد.


اطلاعات بیشتر:

Mark R.Tanner et al, targeting KCa1.1 channels with a scorpion venom peptide for the therapy of rat modeles of rheumatoid arthritis journal of pharmacology and experimental therapeutics(2018


کلمات کلیدی : آرتریت روماتوئید، ونوم عقرب، ibariotoxin

نسخه چاپی
حامیان مجله