پسندیدم : ۲۵۰

پنجشنبه ۲۱ تير ۱۴۹۷ ۱۱:۲۹

تازه های بیماری های داخلی

دارویی اثربخش در درمان فیبروز ریوی

تحقیقات اخیر در دانشگاه آلاباما در بیرمنگان برای اولین بار نشان داد که روند فیبروز ریه با کمک دارویی که متابولیسم سلولی را مورد هدف قرار می دهد، قابل معکوس سازی می باشد.
July 2, 2018

 Univesity of Alabama at Birmingham

 

این یافته نوین در مجله نیچر مدیسن منتشر گردید. این یافته با توجه به عدم دسترسی به درمان مناسب برای این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

فیبروز ریوی به دنبال آسیب ریه از جمله عفونت، رادیاسیون، کموتراپی یا به صورت ایدیوپاتیک (IPF) ایجاد می گردد. IPF یک اختلال ریوی پیشرونده و کشنده است که بیش از 150000 نفر در آمریکا و بیش از 5 میلیون نفر در سراسر دنیا را مبتلا ساخته است.

در مطالعات انجام شده روی بافت ریه بیماران مبتلا به IPF و نمونه های حیوانی نشان داد که روند این بیماری با درمان های دارویی قابل معکوس سازی می باشد. این دارو می تواند مت فورمین باشد. این دارو، داروی ایمنی است که در دیابت غیر وابسته به انسولین مورد استفاده قرار می گیرد.

تحقیقات روی پروتئین کیناز فعال کننده AMP (AMPK) متمرکز شده است. این آنزیم تنظیم کننده متابولیسم سلولی می باشد. زمیجوسکی و همکارانش دریافتند که فعالیت AMPK در سلول های میوفیبروبلاست در نواحی فیبروتیک بافت ریه بیماران مبتلا به IPF پایین می باشد. میوفیبروبلاست ها فیبرهای خارج سلولی کلاژن را به عنوان بخشی از پروسه فیبروز فعال می سازند. این میوفیبروبلاست ها از نظر متابولیکی فعال بوده و در برابر مرگ سلولی برنامه ریزی شده (آپوپتوز) مقاوم می باشد.

فعال سازی AMPK در میوفیبروبلاست های ریه بیماران IPF به وسیله مت فورمین یا داروهایی تحت عنوان AICAR باعث کاهش فعالیت فبیروتیک خواهد شد. فعالسازی AMPK باعث افزایش تولید میتوکندری های جدید می گردد. این اندامک ها مسئول تولید انرژی در میوفیبروبلاستها و نیز نرمال سازی حساسیت سلولی به آپوپتوز هستند.

محققان با استفاده از نمونه های موش مبتلا ساخته به فیبروز ریوی به وسیله داروی ضد سرطان بلئومایسین دریافتند که درمان با مت فورمین  که در عرض 3 هفته پس از آسیب ریوی شروع شده و برای 5 هفته ادامه یابد، می تواند پاک سازی فیبروز را سرعت بخشد. تحقیقات نشان می دهد که تاثیر مت فورمین وابسته به AMPK می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که AMPK می تواند به عنوان سوئیچ متابولیک اساسی در فرآیند پاکسازی فیبروز ایجاد شده از طریق شیفت تعادل ازمتابولیسم آنابولیک به کاتابولیک عمل نماید. در واقع این درمان می تواند یک استراتژی درمان مناسب برای بیماری های فیبروتیک باشد.

اطلاعات بیشتر:

Sunad Rangarajan et al, metformin reverses established lung fibrosis in a bleomycin model, Nature Medicine (2018). DOI: 10.1038/s41591-018-0087-6

تهیه کننده خبر: دکتر سهیلا کیان پورراد


کلمات کلیدی : فیبروز ریوی، IPF، مت فورمین

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله