پسندیدم : ۱۲۱

شنبه ۳۰ تير ۱۴۹۷ ۰۰:۰۵

عمومی

موفقیت در مبارزه با پشه ناقل بیماری از طریق عقیم کردن نرها
پژوهشگران هزاران پشه نر را عقیم و در محیط طبیعی رها کردند
طرح آزمایشی مبارزه با یک نوع پشه ناقل بیماری از طریق عقیم کردن پشههای نر در استرالیا موفقیتآمیز بوده است.
پژوهشگران استرالیایی توانستهاند با عقیم کردن چند هزار نر پشه ناقل چند بیماری خطرناک برای انسان و رها کردن آنها در محیط طبیعی جمعیت این نوع پشه را در یک شهر این کشور تا ۸۰ درصد کاهش دهند.
پشه آیدس ایگیپتی Aedes aegypti ناقل بیماریهای خطرناک تب دنگ، زیکا و چیکونگونیا است که با گزیده شدن توسط ماده این نوع پشه به انسان انتقال می یابد و هرساله باعث بیماری چندین میلیون نفر و مرگ چند هزار تن در جهان میشود. زیستگاه این پشه مناطق استوایی و مرطوب گرمسیری است.

 


کلمات کلیدی : پشه، بیماری

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله