جشنواره عکس کودک سلامت

LastNextAll pagesPrevFirst
آرتین مطلب زاده
آرتین مطلب زاده ، پایه چهارم
مدرسه : گلهای انقلاب(۱)
مدیر محترم : سرکار خانم ندرلو
38
باران تیزدست
باران تیزدست ، پایه سوم
مدرسه : دبستان دخترانه شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : زهرا مرآتی
72
مایا پیشوا
مایا پیشوا ، پایه اول
مدرسه : صبا
مدیر محترم : خانم قرایی
227
نرگس نوشاد
نرگس نوشاد ، پایه پنجم
مدرسه : انديشه سبز
مدیر محترم : خانم تشكري
85
طراوت اورنگ
طراوت اورنگ ، پایه دوم
مدرسه : اندیشه سبز
مدیر محترم : خانم رویا تشکری
8
علی کتیرایی
علی کتیرایی ، پایه پنجم
مدرسه : بعثت
مدیر محترم : حاجی زاده
7
محمدهادی کویریان
محمدهادی کویریان ، پایه ششم
مدرسه : امام سجاد
مدیر محترم : سهیلا
7
محمدهادی
محمدهادی ، پایه ششم
مدرسه : امام سجاد
مدیر محترم : سهیلا
12
دینا مندوزیی
دینا مندوزیی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم(س)
مدیر محترم : سرکار خانم نجاری
11
محمد رضاارقند
محمد رضاارقند ، پایه سوم
مدرسه : بعثت
مدیر محترم : حاجی زاده
9
امیدرضا خدری
امیدرضا خدری ، پایه چهارم
مدرسه : گلهای انقلاب
مدیر محترم : ندلو
11
دنیا مندوزئی
دنیا مندوزئی ، پایه چهارم
مدرسه : شاهدحضرت مریم (س)
مدیر محترم : سرکار خانم نجاری
6
زهرا جلالوند
زهرا جلالوند ، پایه چهارم
مدرسه : شهید رحمانی
مدیر محترم : خانم جلالی
10
امیرحسین سیفی
امیرحسین سیفی ، پایه ششم
مدرسه : (دبستان امام سجاد(ع
مدیر محترم : سهیلا مهربان
4
پارمین نیک زاد
پارمین نیک زاد ، پایه اول
مدرسه : دبستان دخترانه سپهر منطقه یک تهران
مدیر محترم : خانم برزگر
18
 امیر علی کاظمی
امیر علی کاظمی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکارخانم رحمتی
7
یاسمن نقوی
یاسمن نقوی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم (ص)
مدیر محترم : خانم افسانه نجاری
7
پریا حکیم پناه
پریا حکیم پناه ، پایه سوم
مدرسه : دبستان دخترانه دکتر شهید بهشتی
مدیر محترم : معراتی
6
امیرعلی جلالی
امیرعلی جلالی ، پایه چهارم
مدرسه : گلهای انقلاب 1
مدیر محترم : خانم ندرلو
813
امیرمهدی توران
امیرمهدی توران ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه بعثت
مدیر محترم : حاجی زاده
15
حلما السادات حایری زاده
حلما السادات حایری زاده ، پایه اول
مدرسه : نور قایم عج
مدیر محترم : خانم شرق
63
فاطمه
فاطمه ، پایه اول
مدرسه : رمضانی
مدیر محترم : آزاده
31
شایلی مشکانی
شایلی مشکانی ، پایه چهارم
مدرسه : شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : سرکار خانم مرآتی
7
امیرعلی
امیرعلی ، پایه چهارم
مدرسه : گلهای انقلاب 1
مدیر محترم : خانم ندرلو
86
ملینا خورشیدی
ملینا خورشیدی ، پایه سوم
مدرسه : شهید بهشتی
مدیر محترم : سرکار خانم مراتی
17
محمد علی بنائی
محمد علی بنائی ، پایه پنجم
مدرسه : امیر وفایی
مدیر محترم : آقای صالح
20
امیر حسین سیفی
امیر حسین سیفی ، پایه ششم
مدرسه : دبستان امام سجاد(ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
4
امیر حسین سیفی
امیر حسین سیفی ، پایه ششم
مدرسه : دبستان امام سجاد(ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
6
پارسا  طاهرمیرزایی
پارسا طاهرمیرزایی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه حکیم
مدیر محترم : محمد بوکانیان
6
پارسا  طاهرمیرزایی
پارسا طاهرمیرزایی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه حکیم
مدیر محترم : محمد بوکانیان
6
پارسا  طاهرمیرزایی
پارسا طاهرمیرزایی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه حکیم
مدیر محترم : محمد بوکانیان
3
پارسا  طاهر میرزایی
پارسا طاهر میرزایی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه حکیم
مدیر محترم : آقای محمد بوکانیان
2
امیر حسین سیفی
امیر حسین سیفی ، پایه ششم
مدرسه : دبستان پسرانه امام سجاد ( ع )
مدیر محترم : سهیلا مهربان
2
محمد علی بنائی جزئی
محمد علی بنائی جزئی ، پایه پنجم
مدرسه : امیر وفایی
مدیر محترم : صالح
12
امیرعلی جلالی نیا
امیرعلی جلالی نیا ، پایه چهارم
مدرسه : گلهای انقلاب1
مدیر محترم : ندرلو
30
محمد علی بنائی جزئی
محمد علی بنائی جزئی ، پایه پنجم
مدرسه : امیروفایی
مدیر محترم : شهرام صالح
14
 محمد رضا محمدی
محمد رضا محمدی ، پایه ششم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکارخانم رحمتی
21
آرسام فیضی
آرسام فیضی ، پایه چهارم
مدرسه : فرزانه ۳
مدیر محترم : علی فتحی
6
حسام عالمی
حسام عالمی ، پایه چهارم
مدرسه : امام سجاد(ع)
مدیر محترم : خانم مهربان
28
ایلمان نورقلی پور
ایلمان نورقلی پور ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه حکیم
مدیر محترم : آقای بوکانیان
4
ماریاعینی
ماریاعینی ، پایه ششم
مدرسه : شریفشریفی
مدیر محترم : خانم عسکر کرد
20
حسین گودرزی فراهانی
حسین گودرزی فراهانی ، پایه پنجم
مدرسه : فرزانه 3
مدیر محترم : علی قتحی
6
ثنا روحی
ثنا روحی ، پایه سوم
مدرسه : حضرت مریم- شهید محلاتی
مدیر محترم : خانم نجاری
7
رادین باغبانیان
رادین باغبانیان ، پایه چهارم
مدرسه : گلهای انقلاب ( دانش آموز توانمند )
مدیر محترم : سرکار خانم ندرلو
58
صدرا قاسمی پور
صدرا قاسمی پور ، پایه چهارم
مدرسه : امیر وفایی
مدیر محترم : صالح
24
پرند کربلائی علی
پرند کربلائی علی ، پایه چهارم
مدرسه : نسیم سحر
مدیر محترم : خانم بهادری فر
40
پرهام مبارکیش
پرهام مبارکیش ، پایه چهارم
مدرسه : بعثت
مدیر محترم : آقای حاجی زاده
7
روژان كريمى
روژان كريمى ، پایه دوم
مدرسه : ابوطالب
مدیر محترم : سيدصالحى
10
دنیز زندپوری
دنیز زندپوری ، پایه چهارم
مدرسه : مدرسه قرآنی اندیشه سبز
مدیر محترم : تشکری
36
عطیه دانشمندی
عطیه دانشمندی ، پایه اول
مدرسه : دبستان ابوطالب
مدیر محترم : سرکار خانم سید صالحی
22
طاها كريمي جلودار
طاها كريمي جلودار ، پایه اول
مدرسه : مدرسه فرزانه1
مدیر محترم : خانم احمدي
9
الیا نی ساز
الیا نی ساز ، پایه چهارم
مدرسه : عدالت
مدیر محترم : خانم خیر اندیش
49
نيما فرج پور
نيما فرج پور ، پایه ششم
مدرسه : فرزانه١
مدیر محترم : احمدي ناييني
12
مهدی لعل شهسوار
مهدی لعل شهسوار ، پایه دوم
مدرسه : دبستان ایمان
مدیر محترم : آقای خانعلیان
120
مهدی لعل شهسوار
مهدی لعل شهسوار ، پایه دوم
مدرسه : ایمان
مدیر محترم : آقای خانعلیان
102
فاطمه عابدی
فاطمه عابدی ، پایه چهارم
مدرسه : حضرت مریم (س)
مدیر محترم : خانم نجاری
12
 حسين رحیمی
حسين رحیمی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
180
ثناسادات میرباقری
ثناسادات میرباقری ، پایه چهارم
مدرسه : اندیشه سبز
مدیر محترم : خانم تشکری
68
هانیا محمدزاده آذرپور
هانیا محمدزاده آذرپور ، پایه دوم
مدرسه : مدرسه شهید بسمی
مدیر محترم : خانم دیانی
26
آنیسا عزتی
آنیسا عزتی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان قرآنی اندیشه سبز
مدیر محترم : سرکار خانم رویا تشکری
31
امیر محمد بندی
امیر محمد بندی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان بعثت
مدیر محترم : حاجی زاده
13
نیایش زارع
نیایش زارع ، پایه سوم
مدرسه : شاهد حضرت مریم (س)
مدیر محترم : خانم نجاری
43
وحید کربلایی
وحید کربلایی ، پایه ششم
مدرسه : شهید سعید تیموری
مدیر محترم : ژیلا رحمتی
12
علیرضا داوری فرد
علیرضا داوری فرد ، پایه چهارم
مدرسه : امیروفایی
مدیر محترم : شهرام صالح
8
کوثر نعمتی
کوثر نعمتی ، پایه چهارم
مدرسه : اندیشه سبز
مدیر محترم : خانم تشکری
6
زهرا ده دست
زهرا ده دست ، پایه سوم
مدرسه : رویا تشکری
مدیر محترم : اندیشه سبز
7
هدی جعفری
هدی جعفری ، پایه سوم
مدرسه : اندیشه سبز
مدیر محترم : رویا تشکری
7
سبا مصطفی زاده
سبا مصطفی زاده ، پایه سوم
مدرسه : اندیشه سبز
مدیر محترم : رویا تشکری
7
رویا پویا بهار
رویا پویا بهار ، پایه پنجم
مدرسه : شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : سرکار خانم مرعاتی
34
امیرعلی دستیار برنت
امیرعلی دستیار برنت ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
28
رویا پویا بهار
رویا پویا بهار ، پایه پنجم
مدرسه : شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : سرکار خانم مرعاتی
13
محیا عبدی‌گلباغی
محیا عبدی‌گلباغی ، پایه چهارم
مدرسه : قرآنی اندیشه سبز
مدیر محترم : رویا تشکری
14
کوروش ‌برقی
کوروش ‌برقی ، پایه پنجم
مدرسه : بعثت
مدیر محترم : حاجی‌زاده
6
بهراد مهدى زاده
بهراد مهدى زاده ، پایه سوم
مدرسه : دبستان شهيد باهنر
مدیر محترم : آقاى موسوى
62
علیرضا نوایی
علیرضا نوایی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
5
عطیه سید میرزا بزرگ
عطیه سید میرزا بزرگ ، پایه دوم
مدرسه : شهید بسمی
مدیر محترم : عاطفه دیانی نیا
30
ترنم خندان
ترنم خندان ، پایه چهارم
مدرسه : اندیشه سبز
مدیر محترم : رویا تشکری
12
دانیال حسینعلی
دانیال حسینعلی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان دی
مدیر محترم : اقای نورشاهی
8
پارسامهر صدقی
پارسامهر صدقی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان دی
مدیر محترم : آقای نورشاهی
16
محمد مهدی احدی،امیر علی احدی
محمد مهدی احدی،امیر علی احدی ، پایه چهارم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکارخانم رحمتی
78
امیرعلی احدی،محمد مهدی احدی
امیرعلی احدی،محمد مهدی احدی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکارخانم رحمتی
79
محمدمهدی احدی،امیرعلی احدی
محمدمهدی احدی،امیرعلی احدی ، پایه چهارم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکار خانم رحمتی
76
امیر علی احدی
امیر علی احدی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکار خانم رحمتی
81
محمد مهدی احدی
محمد مهدی احدی ، پایه چهارم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکارخانم رحمتی
79
رضا جلالی
رضا جلالی ، پایه اول
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکارخانم تندرو
31
آرشیدا چگینی
آرشیدا چگینی ، پایه اول
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم(س)
مدیر محترم : سرکار خانم نجاری
11
نفس گودرزی
نفس گودرزی ، پایه دوم
مدرسه : زینب(س)
مدیر محترم : خانم فرجی
54
امیرعلی زین العبادی
امیرعلی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکارخانم تندرو
24
امیرعلی زین العبادی
امیرعلی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : افسانه تندرو
23
ستایش شفیعی دستجردی
ستایش شفیعی دستجردی ، پایه دوم
مدرسه : مدرسه هیئت امنایی شهید بسمی
مدیر محترم : خانم دیانی
65
ستایش علی اکبری
ستایش علی اکبری ، پایه پنجم
مدرسه : کاشف الغطا
مدیر محترم : زهره اکبری سبزواری
48
ستایش علی اکبری
ستایش علی اکبری ، پایه پنجم
مدرسه : کاشف الغطا
مدیر محترم : زهره اکبری سبزواری
46
ستایش علی اکبری
ستایش علی اکبری ، پایه اول
مدرسه : کاشف الغطا
مدیر محترم : زهره اکبری سبزواری
54
سورنا علیزاده
سورنا علیزاده ، پایه سوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکارخانم تندرو
20
فرهام جمشیدی
فرهام جمشیدی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
9
سینا دست افشان
سینا دست افشان ، پایه پنجم
مدرسه : حبیب ابن مظاهر
مدیر محترم : منیر السادات حسینی
47
امیرعلی رحمانی پناه
امیرعلی رحمانی پناه ، پایه دوم
مدرسه : حبیب ابن مظاهر
مدیر محترم : خانم حسینی
17
سارینا میردامادی
سارینا میردامادی ، پایه اول
مدرسه : مهرآیین
مدیر محترم : خانم حسینیان
8
سارینا خداداد
سارینا خداداد ، پایه دوم
مدرسه : مهرآیین
مدیر محترم : خانم حسینیان
2
بنیتا حاجی بابایی
بنیتا حاجی بابایی ، پایه اول
مدرسه : مهرآیین
مدیر محترم : خانم حسینیان
7
بنیتا حاجی بابایی
بنیتا حاجی بابایی ، پایه اول
مدرسه : مهرآیین
مدیر محترم : خانم حسینیان
5
آروین صمدی
آروین صمدی ، پایه اول
مدرسه : قلم مهر
مدیر محترم : آقای
3
امیرحسین اخوان حجازی
امیرحسین اخوان حجازی ، پایه اول
مدرسه : قلم مهر
مدیر محترم : آقای
5
امیرعلی رحمانی پناه
امیرعلی رحمانی پناه ، پایه دوم
مدرسه : حببیب ابن مظاهر
مدیر محترم : خانم حسینی
36
النا ناهیدی
النا ناهیدی ، پایه اول
مدرسه : مهرآیین
مدیر محترم : خانم حسینیان
11
النا ناهیدی
النا ناهیدی ، پایه اول
مدرسه : مهرآیین
مدیر محترم : خانم حسینیان
4
محمدامین میاندره
محمدامین میاندره ، پایه سوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
14
اميرعلي ميرزايي
اميرعلي ميرزايي ، پایه ششم
مدرسه : حبيب ابن مظاهر
مدیر محترم : حسيني
11
ریحانه رحیمی
ریحانه رحیمی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : خانم نجاری
13
امیر بنائی
امیر بنائی ، پایه سوم
مدرسه : دی
مدیر محترم : خانم نیلوفر باقری
130
امیر علی زین العبادی
امیر علی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکارخانم تندرو
37
امیر علی زین العبادی
امیر علی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
23
محمد حسن سوهانی
محمد حسن سوهانی ، پایه اول
مدرسه : مدرسه قرانی امام حسین ع
مدیر محترم : خانم تند رو
13
زهرا ناصری جازار
زهرا ناصری جازار ، پایه اول
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم(س)
مدیر محترم : سرکار خانم نجاری
172
ملینا ولیزاده
ملینا ولیزاده ، پایه پنجم
مدرسه : شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : سرکار خانم نجاری
31
ثنا پالیزدار
ثنا پالیزدار ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : خانم بردبار
10
ثنا پالیزدار
ثنا پالیزدار ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : خانم بردبار
6
ثنا پالیزدار
ثنا پالیزدار ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : خانم بردبار
4
ابوالفضل و عباس شعاعی
ابوالفضل و عباس شعاعی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکارخانم تندرو
9
محمد هیدیان
محمد هیدیان ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
16
آرش جواهری
آرش جواهری ، پایه اول
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : خانم تندرو
12
باران مبارکی
باران مبارکی ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : خانم فراهانی
11
امیرمهدی فرخ زاد
امیرمهدی فرخ زاد ، پایه دوم
مدرسه : دبستان قرانی امام حسین (ع)
مدیر محترم : افسانه تندرو
36
فاطمه آوند امینی
فاطمه آوند امینی ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : سرکار خانم لیلا بردبار
7
یاسین صالحی
یاسین صالحی ، پایه دوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : خانم تندرو
18
محمدحسن سلیمانی
محمدحسن سلیمانی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان امام سجاد
مدیر محترم : خانم مهربان
3
سام ابراهیمی مقدم
سام ابراهیمی مقدم ، پایه چهارم
مدرسه : حبیب بن مظاهر
مدیر محترم : حسینی
4
آریا ابراهیمی مقدم
آریا ابراهیمی مقدم ، پایه ششم
مدرسه : حبیب بن مظاهر
مدیر محترم : حسینی
7
یاسین صالحی
یاسین صالحی ، پایه دوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : خانم افسانه تندرو
17
علی سلیمانیان
علی سلیمانیان ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : سرکار خانم افسانه تندرو
23
علیرضانوایی
علیرضانوایی ، پایه پنجم
مدرسه : شهیدمعصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
13
امیرحسین حضرتی
امیرحسین حضرتی ، پایه دوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : خانم تندرو
12
درسا محقق پور
درسا محقق پور ، پایه پنجم
مدرسه : شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : سرکار خانوم نجاری
5
روژان يوسفى نژاد
روژان يوسفى نژاد ، پایه اول
مدرسه : حضرت زينب (س)
مدیر محترم : خانم فرجى
6
امیر حسین محمودی
امیر حسین محمودی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
11
، پایه اول
مدرسه :
مدیر محترم :
9
آرتا عرفان کیا
آرتا عرفان کیا ، پایه دوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
14
امیرعلی خانلری
امیرعلی خانلری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
9
سیدامیر علی شمس
سیدامیر علی شمس ، پایه سوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : ژیلا رحمتی
62
مهدی سجادی
مهدی سجادی ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : افسانه تندرو
19
صدرا داودی
صدرا داودی ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
14
محمدامین کریمی پورکورکاء
محمدامین کریمی پورکورکاء ، پایه سوم
مدرسه : شهیدتیموری
مدیر محترم : ژیلا رحمتی
16
محمدامین کریمی پورکورکاء
محمدامین کریمی پورکورکاء ، پایه سوم
مدرسه : شهیدتیموری
مدیر محترم : ژیلا رحمتی
12
محمد پرهام یوسف زاده
محمد پرهام یوسف زاده ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکار خانم رحمتی
24
امیرعلی خانلری
امیرعلی خانلری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
16
امیرعلی خانلری
امیرعلی خانلری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
12
محمد امین شیخی
محمد امین شیخی ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد(ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
4
محمد امین شیخی
محمد امین شیخی ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد(ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
4
، پایه اول
مدرسه :
مدیر محترم :
10
محمد صالح توکلی
محمد صالح توکلی ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد(ع)
مدیر محترم : خانم مهربان
7
آرتا عرفان کیا
آرتا عرفان کیا ، پایه دوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
23
سحر قنبری
سحر قنبری ، پایه سوم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم (س)
مدیر محترم : خانم افسانه حسن نجاری
6
علیرضا ذوالفقاری
علیرضا ذوالفقاری ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد
مدیر محترم : خانم مهربان
4
ستاره الفت
ستاره الفت ، پایه اول
مدرسه : شهید بسمی
مدیر محترم : خانم دیانی
11
سام  وهاب زنجانی
سام وهاب زنجانی ، پایه دوم
مدرسه : حکیم
مدیر محترم : بوکانیان
7
ابوالفضل حسن زاده
ابوالفضل حسن زاده ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان امام سجاد
مدیر محترم : سهیلا مهربان
5
بیتا اسدی
بیتا اسدی ، پایه اول
مدرسه : کاشفی ۲
مدیر محترم : جیران توکلی
5
حسین عرب خابوری
حسین عرب خابوری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : خانم تندرو
15
آریانا امیربیگی
آریانا امیربیگی ، پایه سوم
مدرسه : شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : خانم زهرا مرآتی
13
امیرعلی زین العبادی
امیرعلی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : خانم تندرو
53
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : روحبخش
70
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : روحبخش
مدیر محترم : شایستگان رازی
54
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
9
امیرعلی زارعلی
امیرعلی زارعلی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
11
ترمه کریمی
ترمه کریمی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : زهرا مرآتی
40
راضیه امیری
راضیه امیری ، پایه ششم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : لیلا بردبار
13
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
57
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
63
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
51
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
76
یاسمین محرر
یاسمین محرر ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
8
لبخند دمیرچی
لبخند دمیرچی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
5
شایلین اربابی
شایلین اربابی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
10
رزنوشری
رزنوشری ، پایه دوم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
4
غزال محققی
غزال محققی ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
5
سيده شادى عباسى
سيده شادى عباسى ، پایه پنجم
مدرسه : كاشفي ٢
مدیر محترم : خانم توكلى
14
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
8
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
8
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
19
آرنیکا حسینی فشمی
آرنیکا حسینی فشمی ، پایه اول
مدرسه : مجتمع ضحی
مدیر محترم : خانم‌مقصودی
767
محمد یوسف محمودی
محمد یوسف محمودی ، پایه ششم
مدرسه : امام سجاد (ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
12
آرمان درخشان مهربانی
آرمان درخشان مهربانی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
8
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
4
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
4
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
6
سید دانیال تقوایی
سید دانیال تقوایی ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقا نصیری
7
محمد امین شامی
محمد امین شامی ، پایه اول
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
25
آوا درخشان مهربانی
آوا درخشان مهربانی ، پایه اول
مدرسه : ابو الطالب
مدیر محترم : خانم مرادی
267
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
7
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
4
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
7
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
5
سارینا مشکانی
سارینا مشکانی ، پایه پنجم
مدرسه : کاشفی ۲
مدیر محترم : خانم توکلی
26
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
22
مسیح باقرزاده
مسیح باقرزاده ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : علی هرمزی نصیری
16
کسرا جوهری
کسرا جوهری ، پایه دوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
23
محمد علی عباسی
محمد علی عباسی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : نصیری
40
رضا جوهری
رضا جوهری ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
20
کسرا جوهری
کسرا جوهری ، پایه دوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
18
آراد توكلى
آراد توكلى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
17
امير محمدي
امير محمدي ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومي
مدیر محترم : علي هرمز نصيري
82
حسین رحیمی
حسین رحیمی ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
45
سامان شامی
سامان شامی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
146
محمد علی ملاحسینی
محمد علی ملاحسینی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
33
محمد علی گیلانی
محمد علی گیلانی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
12
محمدحسن گودرزی
محمدحسن گودرزی ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
8
پوریا ساعتچی طهرانی
پوریا ساعتچی طهرانی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
15
علیرضا صفری
علیرضا صفری ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
60
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
13
سیدامیرحسین فاضل
سیدامیرحسین فاضل ، پایه پنجم
مدرسه : شهیدمعصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
79
شهران محمدی
شهران محمدی ، پایه ششم
مدرسه : شهیدمعصومی
مدیر محترم : علی نصیری
28
هیراد گلنراقی
هیراد گلنراقی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : مدیر محترم :آقای نصیری
12
محمد طاها زالي بوئيني
محمد طاها زالي بوئيني ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومي
مدیر محترم : اقاي نصيري
13
محمدعلی ملاحسینی
محمدعلی ملاحسینی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : علی نصیری هرمزی
58
سيد دانيال تقوايى
سيد دانيال تقوايى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
32
آرش روغنگران یزدی
آرش روغنگران یزدی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
14
برسام محمد زاده
برسام محمد زاده ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : نصیری
14
هیراد گل نراقی
هیراد گل نراقی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : مدیر محترم :آقای نصیری
13
سید مهیار هاشمی
سید مهیار هاشمی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری(علی نصیری)
20
دانیال فرجی
دانیال فرجی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه شهید معصومی
مدیر محترم : جناب آقای نصیری
14
امیر مهدی فتحی
امیر مهدی فتحی ، پایه اول
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
18
سپهر علی بیگی
سپهر علی بیگی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
118
امیراعلا حسینی
امیراعلا حسینی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : علی نصیری
81
حدیثه کرمی اصل
حدیثه کرمی اصل ، پایه ششم
مدرسه : کاشفی2
مدیر محترم : توکلی
20
پارسا مرتضائیان
پارسا مرتضائیان ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
42
پارسا عبادی
پارسا عبادی ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
561
امیری صولتی
امیری صولتی ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
44
آراد کفیلی
آراد کفیلی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
38
محمد سبحان فهمیده
محمد سبحان فهمیده ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
21
دانیال فرجی
دانیال فرجی ، پایه چهارم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
44
ایلیا احمدی لا یغرا
ایلیا احمدی لا یغرا ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
452
ایلیا رضایی
ایلیا رضایی ، پایه چهارم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
105
سید نیما فرجی
سید نیما فرجی ، پایه دوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
448
ماهان کاظم آبادی
ماهان کاظم آبادی ، پایه دوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
49
بردیا علی سیرانی
بردیا علی سیرانی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
45
برسام عموزاده
برسام عموزاده ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
54
پویا ساعتچی
پویا ساعتچی ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
25
امیر طاها معصومی
امیر طاها معصومی ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
20
آرش مراد زاده
آرش مراد زاده ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : نصیری
24
امیر مهدی فتحی
امیر مهدی فتحی ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
28
 امیر علی فیض الله زاده
امیر علی فیض الله زاده ، پایه اول
مدرسه : امین
مدیر محترم : رضایی
84
ایلمان ابراهیمی
ایلمان ابراهیمی ، پایه اول
مدرسه : روزبه
مدیر محترم : خانم سرودی
160
محمد سبحان فهمیده
محمد سبحان فهمیده ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
113
علی ترابی گودرزی
علی ترابی گودرزی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
128
دانیال میرزا خانی
دانیال میرزا خانی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
100
محمد رضا صادقی
محمد رضا صادقی ، پایه چهارم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
86
LastNextAll pagesPrevFirst
جشنواره عکس کودک سلامت

این جشنواره به همت :

● فرمانداری شمیرانات
● آموزش و پرورش منطقه 1 تهران
● معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
● معاونت فرهنگی شهرداری تهران بزرگ
● خانه همایش
● و نشریه تازه های تندرستی

نحوه ارسال عکس به جشنواره " عکس کودک سلامت" :

 • فراموش نشود عکس ها باید در زمینه سلامت، تندرستی و هر عنوان وابسته به آن باشند.
 • عکس های خودتان را در وب سایت www.tazeha.org در بخش " جشنواره عکس کودک سلامت" قرار داده و ارسال نمایید.
 • پس از بالا آمدن عکس شما در وب سایت، می توانید خودتان و دوستانتان عکس فوق را لایک نمایید.


نحوه انتخاب عکس ها :

 • عکس های با بیشترین لایک () برای انتخاب نهایی به جشنواره معرفی می شوند.
 • پنجاه عکس با بیشترین لایک ()، برای روز جشنواره انتخاب و معرفی می شوند.
 • سه عکس با بیشترین لایک () به عنوان عکس های برتر انتخاب و با نظر نهایی هیات داوران جشنواره انتخاب خواهند شد.
 • عکس های برتر جشنواره در ۳ بیلبورد منطقه شمیرانات در معرض رویت همگان قرار خواهند گرفت

برای کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید با دبیرخانه جشنواره عکس کودک سلامت به شماره ۷۷۹۷۱۵۱۲ تماس حاصل فرمایید.

آدرس دبیرخانه : تهران، میدان نبوت ، خیابان رضوان غربی، خیابان شهید کمیجانی، شماره 24، ساختمان عرفان، طبقه چهارم، واحد 10
تلفن دبیرخانه : 77971512


جهت شرکت در جشنواره عکس خود را از طریق این فرم در سایت بارگذاری نمایید .
حامیان مجله