جشنواره عکس کودک سلامت

توجه

 • كليه لايك هاي تكراري و غير واقعي توسط كارشناسان IT شناسايي و حذف خواهند شد
 • در صورت تكرار تلاش براي ثبت لايك تكراري و غير واقعي عكس شما از بخش مسابقه حذف خواهد شد

LastNextAll pagesPrevFirst
محمد رضا صادقی
محمد رضا صادقی ، پایه چهارم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
70
دانیال میرزا خانی
دانیال میرزا خانی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
91
علی ترابی گودرزی
علی ترابی گودرزی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
121
محمد سبحان فهمیده
محمد سبحان فهمیده ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
107
ایلمان ابراهیمی
ایلمان ابراهیمی ، پایه اول
مدرسه : روزبه
مدیر محترم : خانم سرودی
142
 امیر علی فیض الله زاده
امیر علی فیض الله زاده ، پایه اول
مدرسه : امین
مدیر محترم : رضایی
82
امیر مهدی فتحی
امیر مهدی فتحی ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
23
آرش مراد زاده
آرش مراد زاده ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : نصیری
21
امیر طاها معصومی
امیر طاها معصومی ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
18
پویا ساعتچی
پویا ساعتچی ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
20
برسام عموزاده
برسام عموزاده ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
53
بردیا علی سیرانی
بردیا علی سیرانی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
43
ماهان کاظم آبادی
ماهان کاظم آبادی ، پایه دوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
48
سید نیما فرجی
سید نیما فرجی ، پایه دوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
439
ایلیا رضایی
ایلیا رضایی ، پایه چهارم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
102
ایلیا احمدی لا یغرا
ایلیا احمدی لا یغرا ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
450
دانیال فرجی
دانیال فرجی ، پایه چهارم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
43
محمد سبحان فهمیده
محمد سبحان فهمیده ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
17
آراد کفیلی
آراد کفیلی ، پایه سوم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
15
امیری صولتی
امیری صولتی ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
42
پارسا عبادی
پارسا عبادی ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
369
پارسا مرتضائیان
پارسا مرتضائیان ، پایه پنجم
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
38
حدیثه کرمی اصل
حدیثه کرمی اصل ، پایه ششم
مدرسه : کاشفی2
مدیر محترم : توکلی
17
امیراعلا حسینی
امیراعلا حسینی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : علی نصیری
31
سپهر علی بیگی
سپهر علی بیگی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
87
امیر مهدی فتحی
امیر مهدی فتحی ، پایه اول
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
17
دانیال فرجی
دانیال فرجی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان پسرانه شهید معصومی
مدیر محترم : جناب آقای نصیری
11
سید مهیار هاشمی
سید مهیار هاشمی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری(علی نصیری)
16
هیراد گل نراقی
هیراد گل نراقی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : مدیر محترم :آقای نصیری
11
برسام محمد زاده
برسام محمد زاده ، پایه اول
مدرسه : معصومی
مدیر محترم : نصیری
12
آرش روغنگران یزدی
آرش روغنگران یزدی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
13
سيد دانيال تقوايى
سيد دانيال تقوايى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
28
محمدعلی ملاحسینی
محمدعلی ملاحسینی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : علی نصیری هرمزی
55
محمد طاها زالي بوئيني
محمد طاها زالي بوئيني ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومي
مدیر محترم : اقاي نصيري
12
هیراد گلنراقی
هیراد گلنراقی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : مدیر محترم :آقای نصیری
10
شهران محمدی
شهران محمدی ، پایه ششم
مدرسه : شهیدمعصومی
مدیر محترم : علی نصیری
27
سیدامیرحسین فاضل
سیدامیرحسین فاضل ، پایه پنجم
مدرسه : شهیدمعصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
75
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
12
علیرضا صفری
علیرضا صفری ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
58
پوریا ساعتچی طهرانی
پوریا ساعتچی طهرانی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
11
محمدحسن گودرزی
محمدحسن گودرزی ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
8
محمد علی گیلانی
محمد علی گیلانی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
11
محمد علی ملاحسینی
محمد علی ملاحسینی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
33
سامان شامی
سامان شامی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
143
حسین رحیمی
حسین رحیمی ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
31
امير محمدي
امير محمدي ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومي
مدیر محترم : علي هرمز نصيري
82
آراد توكلى
آراد توكلى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
16
کسرا جوهری
کسرا جوهری ، پایه دوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
17
رضا جوهری
رضا جوهری ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
19
محمد علی عباسی
محمد علی عباسی ، پایه سوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : نصیری
37
کسرا جوهری
کسرا جوهری ، پایه دوم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
23
مسیح باقرزاده
مسیح باقرزاده ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : علی هرمزی نصیری
16
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
22
سارینا مشکانی
سارینا مشکانی ، پایه پنجم
مدرسه : کاشفی ۲
مدیر محترم : خانم توکلی
20
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
5
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
6
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
4
آريا صادقى
آريا صادقى ، پایه ششم
مدرسه : شهيد معصومى
مدیر محترم : آقاى نصيرى
6
آوا درخشان مهربانی
آوا درخشان مهربانی ، پایه اول
مدرسه : ابو الطالب
مدیر محترم : خانم مرادی
263
محمد امین شامی
محمد امین شامی ، پایه اول
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : اقای نصیری
24
سید دانیال تقوایی
سید دانیال تقوایی ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقا نصیری
5
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
3
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
3
صدرا پالیزدار
صدرا پالیزدار ، پایه ششم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
3
آرمان درخشان مهربانی
آرمان درخشان مهربانی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید معصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
5
محمد یوسف محمودی
محمد یوسف محمودی ، پایه ششم
مدرسه : امام سجاد (ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
6
آرنیکا حسینی فشمی
آرنیکا حسینی فشمی ، پایه اول
مدرسه : مجتمع ضحی
مدیر محترم : خانم‌مقصودی
20
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
7
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
6
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
6
سيده شادى عباسى
سيده شادى عباسى ، پایه پنجم
مدرسه : كاشفي ٢
مدیر محترم : خانم توكلى
10
غزال محققی
غزال محققی ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
3
رزنوشری
رزنوشری ، پایه دوم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
2
شایلین اربابی
شایلین اربابی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
4
لبخند دمیرچی
لبخند دمیرچی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
3
یاسمین محرر
یاسمین محرر ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان غیردولتی دخترانه سما2
مدیر محترم : ام البنین صابری گشتی
4
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
10
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
7
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
7
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : خانم روحبخش
6
راضیه امیری
راضیه امیری ، پایه ششم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : لیلا بردبار
10
ترمه کریمی
ترمه کریمی ، پایه پنجم
مدرسه : شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : زهرا مرآتی
6
امیرعلی زارعلی
امیرعلی زارعلی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
4
رامتین ضرغامی
رامتین ضرغامی ، پایه سوم
مدرسه : فهمیده
مدیر محترم : حبیب الله رضایی
3
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : روحبخش
مدیر محترم : شایستگان رازی
4
خورشید کاظم زاده
خورشید کاظم زاده ، پایه اول
مدرسه : شایستگان رازی
مدیر محترم : روحبخش
8
امیرعلی زین العبادی
امیرعلی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : خانم تندرو
38
آریانا امیربیگی
آریانا امیربیگی ، پایه سوم
مدرسه : شهید دکتر بهشتی
مدیر محترم : خانم زهرا مرآتی
9
حسین عرب خابوری
حسین عرب خابوری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : خانم تندرو
5
بیتا اسدی
بیتا اسدی ، پایه اول
مدرسه : کاشفی ۲
مدیر محترم : جیران توکلی
2
ابوالفضل حسن زاده
ابوالفضل حسن زاده ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان امام سجاد
مدیر محترم : سهیلا مهربان
1
سام  وهاب زنجانی
سام وهاب زنجانی ، پایه دوم
مدرسه : حکیم
مدیر محترم : بوکانیان
3
ستاره الفت
ستاره الفت ، پایه اول
مدرسه : شهید بسمی
مدیر محترم : خانم دیانی
1
علیرضا ذوالفقاری
علیرضا ذوالفقاری ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد
مدیر محترم : خانم مهربان
1
سحر قنبری
سحر قنبری ، پایه سوم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم (س)
مدیر محترم : خانم افسانه حسن نجاری
2
آرتا عرفان کیا
آرتا عرفان کیا ، پایه دوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
16
محمد صالح توکلی
محمد صالح توکلی ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد(ع)
مدیر محترم : خانم مهربان
3
، پایه اول
مدرسه :
مدیر محترم :
6
محمد امین شیخی
محمد امین شیخی ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد(ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
1
محمد امین شیخی
محمد امین شیخی ، پایه پنجم
مدرسه : امام سجاد(ع)
مدیر محترم : سهیلا مهربان
1
امیرعلی خانلری
امیرعلی خانلری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
9
امیرعلی خانلری
امیرعلی خانلری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
11
محمد پرهام یوسف زاده
محمد پرهام یوسف زاده ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : سرکار خانم رحمتی
15
محمدامین کریمی پورکورکاء
محمدامین کریمی پورکورکاء ، پایه سوم
مدرسه : شهیدتیموری
مدیر محترم : ژیلا رحمتی
6
محمدامین کریمی پورکورکاء
محمدامین کریمی پورکورکاء ، پایه سوم
مدرسه : شهیدتیموری
مدیر محترم : ژیلا رحمتی
7
صدرا داودی
صدرا داودی ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
4
مهدی سجادی
مهدی سجادی ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : افسانه تندرو
8
سیدامیر علی شمس
سیدامیر علی شمس ، پایه سوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : ژیلا رحمتی
39
امیرعلی خانلری
امیرعلی خانلری ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
5
آرتا عرفان کیا
آرتا عرفان کیا ، پایه دوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
5
، پایه اول
مدرسه :
مدیر محترم :
6
امیر حسین محمودی
امیر حسین محمودی ، پایه اول
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
4
روژان يوسفى نژاد
روژان يوسفى نژاد ، پایه اول
مدرسه : حضرت زينب (س)
مدیر محترم : خانم فرجى
1
درسا محقق پور
درسا محقق پور ، پایه پنجم
مدرسه : شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : سرکار خانوم نجاری
2
امیرحسین حضرتی
امیرحسین حضرتی ، پایه دوم
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : خانم تندرو
7
علیرضانوایی
علیرضانوایی ، پایه پنجم
مدرسه : شهیدمعصومی
مدیر محترم : آقای نصیری
2
علی سلیمانیان
علی سلیمانیان ، پایه سوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : سرکار خانم افسانه تندرو
5
یاسین صالحی
یاسین صالحی ، پایه دوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : خانم افسانه تندرو
8
آریا ابراهیمی مقدم
آریا ابراهیمی مقدم ، پایه ششم
مدرسه : حبیب بن مظاهر
مدیر محترم : حسینی
2
سام ابراهیمی مقدم
سام ابراهیمی مقدم ، پایه چهارم
مدرسه : حبیب بن مظاهر
مدیر محترم : حسینی
1
محمدحسن سلیمانی
محمدحسن سلیمانی ، پایه چهارم
مدرسه : دبستان امام سجاد
مدیر محترم : خانم مهربان
2
یاسین صالحی
یاسین صالحی ، پایه دوم
مدرسه : امام حسین(ع)
مدیر محترم : خانم تندرو
9
فاطمه آوند امینی
فاطمه آوند امینی ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : سرکار خانم لیلا بردبار
3
امیرمهدی فرخ زاد
امیرمهدی فرخ زاد ، پایه دوم
مدرسه : دبستان قرانی امام حسین (ع)
مدیر محترم : افسانه تندرو
32
باران مبارکی
باران مبارکی ، پایه پنجم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : خانم فراهانی
9
آرش جواهری
آرش جواهری ، پایه اول
مدرسه : امام حسین
مدیر محترم : خانم تندرو
8
محمد هیدیان
محمد هیدیان ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
12
ابوالفضل و عباس شعاعی
ابوالفضل و عباس شعاعی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکارخانم تندرو
5
ثنا پالیزدار
ثنا پالیزدار ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : خانم بردبار
1
ثنا پالیزدار
ثنا پالیزدار ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : خانم بردبار
2
ثنا پالیزدار
ثنا پالیزدار ، پایه چهارم
مدرسه : شهید سلیمانی
مدیر محترم : خانم بردبار
3
ملینا ولیزاده
ملینا ولیزاده ، پایه پنجم
مدرسه : شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : سرکار خانم نجاری
11
زهرا ناصری جازار
زهرا ناصری جازار ، پایه اول
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم(س)
مدیر محترم : سرکار خانم نجاری
2
محمد حسن سوهانی
محمد حسن سوهانی ، پایه اول
مدرسه : مدرسه قرانی امام حسین ع
مدیر محترم : خانم تند رو
4
امیر علی زین العبادی
امیر علی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکار خانم تندرو
9
امیر علی زین العبادی
امیر علی زین العبادی ، پایه دوم
مدرسه : دبستان امام حسین علیه السلام
مدیر محترم : سرکارخانم تندرو
21
امیر بنائی
امیر بنائی ، پایه سوم
مدرسه : دی
مدیر محترم : خانم نیلوفر باقری
82
ریحانه رحیمی
ریحانه رحیمی ، پایه سوم
مدرسه : دبستان شاهد حضرت مریم
مدیر محترم : خانم نجاری
2
اميرعلي ميرزايي
اميرعلي ميرزايي ، پایه ششم
مدرسه : حبيب ابن مظاهر
مدیر محترم : حسيني
1
محمدامین میاندره
محمدامین میاندره ، پایه سوم
مدرسه : شهید تیموری
مدیر محترم : خانم رحمتی
1
LastNextAll pagesPrevFirst
جشنواره عکس کودک سلامت

این جشنواره به همت :

● فرمانداری شمیرانات
● آموزش و پرورش منطقه 1 تهران
● معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
● معاونت فرهنگی شهرداری تهران بزرگ
● خانه همایش
● و نشریه تازه های تندرستی

نحوه ارسال عکس به جشنواره " عکس کودک سلامت" :

 • فراموش نشود عکس ها باید در زمینه سلامت، تندرستی و هر عنوان وابسته به آن باشند.
 • عکس های خودتان را در وب سایت www.tazeha.org در بخش " جشنواره عکس کودک سلامت" قرار داده و ارسال نمایید.
 • پس از بالا آمدن عکس شما در وب سایت، می توانید خودتان و دوستانتان عکس فوق را لایک نمایید.


نحوه انتخاب عکس ها :

 • عکس های با بیشترین لایک () برای انتخاب نهایی به جشنواره معرفی می شوند.
 • پنجاه عکس با بیشترین لایک ()، برای روز جشنواره انتخاب و معرفی می شوند.
 • سه عکس با بیشترین لایک () به عنوان عکس های برتر انتخاب و با نظر نهایی هیات داوران جشنواره انتخاب خواهند شد.
 • عکس های برتر جشنواره در ۳ بیلبورد منطقه شمیرانات در معرض رویت همگان قرار خواهند گرفت

برای کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید با دبیرخانه جشنواره عکس کودک سلامت به شماره ۷۷۹۷۱۵۱۲ تماس حاصل فرمایید.

آدرس دبیرخانه : تهران، میدان نبوت ، خیابان رضوان غربی، خیابان شهید کمیجانی، شماره 24، ساختمان عرفان، طبقه چهارم، واحد 10
تلفن دبیرخانه : 77971512


جهت شرکت در جشنواره عکس خود را از طریق این فرم در سایت بارگذاری نمایید .
حامیان مجله