دوستان عزیز تهیه مطالب، تایپ، ادیت و صفحه ارایی و ارائه این مجموعه در وب سایت بدون شک هزینه های زیادی در بر داشته است، صمیمانه از شما دوستان و همکاران عزیز و فرهیخته گرامی تقاضا می نماییم که از کپی این مجموعه جدا پرهیز نمایید. بهر تقدیر برای قدردانی از همکاری شما سروران عزیز و محترم، در زمان خرید انلاین این مجموعه، کدی در اختیار شما قرار داده می شود که از این کد می توانید برای خرید آثار دیگر ما بدون شک استفاده کنید.
مجددا از همکاری شما بزرگان و پزشکان این مرز و بوم سپاسگزاری می شود.

دکتر سعید شاه بیگی
حامیان مجله