جواب آزمایش

بیمار آقای دکتر شاه‌بیگی هستم. *جواب آزمایش*

دکتر سعید شاه بیگی به این سوال جواب داده است

تخصص : متخصص مغز و اعصاب

با سلام. خانم موسویان بهتر بود در متن سوالتان علت درخواست آزمایشو تشخیص و برنامه ی درمانیتان را نیز ذکر می نمودید. جواب این آزمایشات نرمال است.

حامیان مجله