جواب ازمایش

سلام جواب ازمایش فرستادم جوابی ندادید

دکتر سعید شاه بیگی به این سوال جواب داده است

تخصص : نورولوژیست

سلام.جواب این آزمایش شما فاقد مشکل است.

حامیان مجله