قابل توجه سرکار خانم دکتر ثنا کرم الهی

بیمار نامبرده زیر نظر شخص دکتر شاه بیگی میباشند / ضمنا ایشان دارای بیماری ام اس بوده و همچنین از آمپول تزریقی اکتووکس استفاده میکنند و همچنین هیچ سابقه سنگ اداری ندارند

دکتر ثنا کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام. لطفا آزمایشات زیر را یکماه دیگر تکرار فرمایند. CBC,U/A

حامیان مجله