الرژی دارویی

سلام وقت خوش من ام اس دارم و دکتر برام شربت تگرتول نوشته اما نسبت بهش الرژی داشتم حالا میگن قرصش رو بخورم بخورم یا نخورم اما عوارض قرصش کمتر از شربتش هست ؟

دکتر شاه بیگی به این سوال جواب داده است

تخصص :

لطفا دارو قطع شود و مراجعه فرمایید.

حامیان مجله