از بیماران MS آقای دکتر شاه بیگی، از تبریز میباشم.

پس از تزریق ۱۲ عدد آمپول rebif که ماه پیش برایم تجویز شد، قرار بود یک آزمایش response to treatment ی داشته باشم. اسم اون آزمایش را میخواستم بدانم که اینجا ( تبریز ) انجام داده و نتیجه را برای آقای دکتر بیاورم.

دکتر کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام. عموما اشخاصی که از ربیف استفاده می کنند باید پس از یک ماه آزمایشی که شاملCBC,AST,ALT,TSh,Urine analysis باشد را انجام دهند.

حامیان مجله