ارسال نامه چشم پزشکی

سلام بیمار مهناز رحمتی از ملارد و از بیماران دکتر شاه بیگی هستم با شماره پرونده ۲۹۱۱۹. طبق درخواست، نامه چشم پزشکی به همراه آزمایش های چشم به پیوست ارسال می شود. با تشکر.

به این سوال جواب داده است

تخصص :

دوست عزیز لطفا حضورا مراجعه فرمایید.

حامیان مجله