نتیجه ازمایش lp

ازمایش را دکتر شاه بیگی برای تشخیص MS برای ما نوشتن که انجام شد .لطفا ازمایش را بررسی و جواب را به ما اطلاع دهید

دکتر ثنا کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام.آزمایشات رویت شد. لطفا حضورا مراجعه فرمایید.

حامیان مجله