سوال در مورد تاریخ آزمایش بعد از تزریق 12 عدد آمپول ربیف ( برای اولین بار )

متعاقب پاسخ " دکتر کرم الهی " به سوال اینجانب مبنی بر نام آزمایش مورد نظر بعد از تزریق ۱۲ عدد آمپول ربیف برای اولین بار ؛ میخواستم بدانم که تاریخ آزمایش CBC, AST, ALT, TSh, Urine analysis درست یک ماه بعد از تزریق آخرین آمپول خواهد بود؟؟

دکتر ثنا کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

سلام. شما آمپول ها را تزریق بفرمایید. چند روز قبل از اتمامشان به آزمایشگاه مراجعه فرمایید و زمانی که برای تجدید دارو و معاینات تشریف آوردید جواب آزمایشتان را به همراه داشته باشید.

حامیان مجله