ام اس

بادرود و سلام .اقای دکتر .با توجه به معاینه شما در خصوص اینجانب و رضایت از رفلکس ها در خصوص بیماری ام ام اس .امپول ریبف تجویز کردید و کمیسیون اصفهان امپول اکتووز میخواستم بفرمایید اشکال داره همون اکتوورز بزنم بخاطر هزینه

به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام.موردی نیست.میتوانید اکتووکس استفاده کنید ولی حتما دوماه دیگر ویزیت شوید.

حامیان مجله